Credit&Drive

Credit&Drive

Credit&Drive

*zgodnie ze Standardami Zwrotu Pojazdów Mercedes-Benz Bank.

** w przypadku skorzystania z opcji zwrotu pojazdu na koniec umowy, wystąpienie w pojeździe uszkodzeń wykraczających poza normalne zużycie lub przebiegu wykraczającego poza założony w umowie limit spowoduje naliczenie dodatkowych opłat. Opłaty te nie zostaną natomiast naliczone, jeśli zdecydujesz się na spłatę raty balonowej i zatrzymanie pojazdu na dłużej.

Poleć tę stronę innym