Mercedes-AMG: Mercedes-AMG S 63 i Mercedes-AMG S 65.

Design

Silnik

[1] Dane na temat mocy nominalnej i nominalnego momentu obrotowego wg Dyrektywy 80/1269/EWG w aktualnie obowiązującym brzmieniu.

[2] Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO2 obliczone zostały zgodnie z przewidzianą przepisami procedurą pomiarową (Dyrektywa WE 715/2007 w aktualnie obowiązującym brzmieniu). Dane nie dotyczą konkretnego pojazdu i nie są częścią oferty, lecz służą jedynie porównaniu różnych typów pojazdu.

Poleć tę stronę innym

O AMG

Modele AMG

Modele sportowe AMG

Ciesz się AMG