Elegancja, którą można dotknąć.

Zamów broszurę.

Pobierz broszurę.

Wszystkie dane zawarte na niniejszej stronie internetowej należy traktować jako dane orientacyjne. Zastrzega się prawo do dokonania zmian konstrukcji czy zakresu dostawy, zmian warunków sprzedaży nowych pojazdów, a także zmiany cen.

Informacje na temat cen i elementów wyposażenia standardowego, na temat przepisów prawnych i podatkowych oraz ich skutków dotyczą wyłącznie Republiki Federalnej Niemiec. Ilustracje zawierają również akcesoria i wyposażenie dodatkowe, nienależące do standardowego zakresu dostawy.

Poleć tę stronę innym

GLE SUV

Fascynacje

Wszystkie fakty

Doradztwo i zakup

Cena całkowita z VAT od 259 000