Większa swoboda inwestycji: CharterWay ServiceLeasing.

Wszystko w jednej racie.

CharterWay ServiceLeasing oferuje korzystną miesięczną ratę obejmującą koszty finansowania pojazdu wraz z umową serwisową oraz pełnym pakietem ubezpieczeń.
Oznacza to, że wszystkie produkty CharterWay Service (szczególnie Complete) można połączyć z klasycznym leasingiem, tworząc ofertę niezwykle komfortowych usług mobilnościowych.

Usługi

Mobilność zapewniona.

CharterWay Rent

Stała gotowość do pracy
i elastyczność.

Świadczenia:

  • leasing pojazdu i świadczenia serwisowe z jednej ręki,
  • bezgotówkowe pokrycie kosztów przeglądów, napraw i wymiany części eksploatacyjnych,
  • kontrola rachunkowa,
  • zarządzanie naprawami,
  • pokrycie kosztów holowania i mobilny Service24h Mercedes-Benz.*

Korzyści są oczywiste:

  • zakup pojazdu, finansowanie i umowa serwisowa od jednego dostawcy,
  • przejrzyste planowanie zaangażowania kapitału,
  • zwolnienie z ryzyka technicznego i ekonomicznego związanego z utrzymaniem parku pojazdów,
  • dodatkowo zmniejszamy Państwa obciążenie przejmując wszystkie konieczne czynności administracyjne,
  • na życzenie w umowie mogą również zostać uregulowane kwestie ubezpieczenia komunikacyjnego oraz ubezpieczenia GAP (zabezpieczenie w razie wypadku ze szkodą całkowitą lub kradzieży pojazdu).

Nasza oferta leasingowa łączona jest z następującymi, dostosowanymi do potrzeb produktami CharterWay Service:

NASZE PRODUKTY CHARTERWAY SERVICE

* O ile usterka podlega usunięciu w ramach umowy serwisowej.