Citan.

Wprost stworzony do Twojej pracy.

Wprowadzając nowego Citana, marka Mercedes-Benz poszerza swoją rodzinę
samochodów dostawczych o kolejny typoszereg, po raz pierwszy oferując miejski
samochód dostawczy dla przedsiębiorców. Został on skonstruowany spe cjalnie
tak, aby radził sobie z różnorodnymi wyzwaniami w codziennym transporcie
miejskim – jest wytrzymały, elastyczny i ekonomiczny w eksploatacji.

    Citan Furgon.

    Citan Furgon

    Citan Mixto.

    Citan Mixto

    Citan Kombi.

    Citan Kombi

    *