Mercedes-Benz Citaro bije wszelkie rekordy.

20 000 autobusów miejskich w ciągu zaledwie 10 lat.

Stuttgart / Mannheim, 29 lutego 2008 roku.

Informacje 2017

Wyróżnienia