Nowy Citaro hybrid.

Nowy standard.

Pierwsze wrażenia Wersje wyposażenia

Cityro hybrid.

Fascynacje

Wszystkie fakty