Same korzyści dla właściciela firmy.

FleetBoard dla autobusów przekonuje w całej rozciągłości – jako innowacyjny system, który summa summarum przynosi wymierne korzyści:

  • łatwy dostęp przez internet bez dodatkowego oprogramowania – w każdej chwili i na całym świecie
  • wysoki poziom bezpieczeństwa danych, kodowanych według standardów praktykowanych w bankowości
  • możliwość dalszego wykorzystywania danych FleetBoard w systemach informatycznych klienta w technologii Web Services poprzez otwarty interfejs SOAP
  • bezpieczeństwo planowania zagranicznych tras autobusowych według zryczałtowanych ogólnoświatowych opłat za korzystanie z telefonii komórkowej.
  • dogodna instalacja bezpośrednio w fabryce lub w ramach dodatkowego montażu za pośrednictwem sieci partnerów serwisowych OMNIplus
  • przyszłościowa inwestycja w „Najlepszą markę” w zakresie telematyki roku 2010 i 2011.