Mercedes-Benz MobilityGo.

Na wszelki wypadek.

* W przypadku pierwszej rejestracji do 31.12.2011 r.