Mercedes-Benz Service24h.

Pomoc na trasie w dzień i w nocy.

* Opłaty za połączenia z telefonów komórkowych zależą od usługodawcy. Numer stacjonarny: +48 22 354 40 01.