Instrukcje dla ratownika.

Wiedza, która może ratować życie.

Wytyczne dotyczące ratowania życia po wypadku.