Telefonowanie i multimedia.

Komunikacja bez kompromisów

System telefoniczny Bluetooth™

Bluetooth™-Connectivity

Komfortowy system telefoniczny