Ubezpieczenie Ochrony Prawnej.

Korzyści płynące z ubezpieczenia Ochrony Prawnej:

 • Dbanie o prawne interesy klienta
 • Przejęcie kosztów dochodzenia praw
 • Przeniesienia ryzyka przegranej na inny podmiot
 • Zwiększenie dostępności usług prawniczych
 • Porady prawne:
 • Możliwość telefonicznej konsultacji z prawnikiem specjalistą
 • Obejmuje wszystkie przypadki dotyczące poruszania się i użytkowania pojazdu w kraju i za granicą

Zakres chronionych zdarzeń:

 • Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu doznanej przez Ubezpieczonego szkody na osobie lub na mieniu oraz w związku z posiadaniem lub użytkowaniem pojazdu
 • Dochodzenie odszkodowania wynikającego z naruszenia umowy ubezpieczenia pojazdu
 • Pokrycie kosztów obrony w postępowaniu przed sądem i kosztów sądowych, w przypadku popełnienia przestępstwa – spowodowania wypadku komunikacyjnego
 • Pokrycie kosztów obrony w postępowaniu przed sądem i kosztów sądowych, w przypadku popełnienia wykroczenia drogowego
 • Pożyczka na poczet kaucji w wypadku tymczasowego aresztowania
 • Pokrycie kosztów postępowania w sprawie odzyskania niesłusznie zatrzymanego prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego pojazdu

Poleć tę stronę innym