Ubezpieczenie komunikacyjne

Ubezpieczenie komunikacyjne

Naszą ofertę ubezpieczeniową staramy się jak nalepiej dopasować do różnorodnych potrzeb naszych Klientów. Celem oferowanych przez nas ubezpieczeń jest najszersza i konkurencyjna cenowo ochrona użytkowanego przez Państwa pojazdu.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 • Kompleksowy pakiet OC, AC, NNW, ZK oraz Car Assistance
 • Miesięczny system płatności składki ubezpieczeniowej wliczonej w raty kredytowe lub leasingowe
 • Oferujemy dwa warianty ubezpieczenia pojazdu:                                                                   - wg wartości netto - nasz partner ubezpieczeniowy pokrywa koszty napraw w kwocie netto, a podatek płaci Użytkownik                                                                                - wg wartości brutto - nasz partner ubezpieczeniowy pokrywa - koszty napraw w kwocie brutto
 • Zakres terytorialny obejmuje teren całej Europy, a także krajów byłego ZSRR

Korzystne zapisy dotyczące szkód komunikacyjnych

 • Zniesienie udziału własnego
 • Zniesienie franszyzy integralnej
 • Za szkodę całkowitą uważa się kradzież pojazdu, całkowite zniszczenie pojazdu lub takie uszkodzenie pojazdu, którego wartość naprawy przekracza 60% albo 70% wartości rynkowej pojazdu z dnia szkody
 • W razie szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu Ubezpieczyciel zobowiązuje się do ustalania wartości ubezpieczonego pojazdu przy kalkulacji odszkodowania na podstawie specjalnie ustalonej tabeli wartości pojazdu (tabela deprecjacji) zamiast stosowania wartości rynkowej, która jest z reguły niższa niż wartość z tabeli deprecjacji
 • Suma ubezpieczenia nie jest pomniejszana o wypłacone lub przysługujące odszkodowanie
 • Akceptacja Ubezpieczyciela rozliczania kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu na podstawie faktur przedstawionych przez autoryzowane serwisy Mercedes-Benz -danej marki
 • Akceptacja kosztów oryginalnych części zamiennych
 • Brak potrąceń z tytułu amortyzacji części i zespołów pojazdów (nie dotyczy ogumienia i elementów ciernych)

Bogaty pakiet świadczeń assistance

Poleć tę stronę innym