G-Guard – ochrona specjalna w szczególnych sytuacjach.

Od ponad 30 lat G-Guard spełnia swoje zadania niemal bez zmian. Bo przecież nie trzeba poprawiać czegoś, co już uzyskało optymalną formę.

VR = Vehicle Resistance (odporność pojazdu)

BRV = Bullet Resistant Vehicle (wytyczne w sprawie badania i certyfikacji pojazdów z ochroną balistyczną)

(G 500 Guard: zużycie paliwa średnio: 18,1 l/100 km, emisja CO2 średnio: 423 g/km) [1]

[1] Dane na temat mocy nominalnej i nominalnego momentu obrotowego wg Rozporządzenia [WE] 595/2009 w aktualnie obowiązującym brzmieniu. [2] Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO2 zostały obliczone zgodnie z przewidzianą przepisami procedurą pomiarową (§2 pkt 5, 6, 6a niemieckiego rozporządzenia Pkw-EnVKV w aktualnie obowiązującym brzmieniu). Dane nie dotyczą konkretnego pojazdu i nie są częścią oferty, lecz służą jedynie porównaniu różnych typów pojazdu.

Poleć tę stronę innym

Filozofia

Pojazdy i technika