Yellow Night Edition.

Zachwyca nie tylko nocą.

[1] Podane wartości to „zmierzone wartości CO2 wg NEDC” w myśl art. 2. pkt 2. rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1153, określone zgodnie z załącznikiem XII rozporządzenia (WE) nr 692/2008. Wartości zużycia paliwa obliczono na bazie tych danych. Ze względu na ustawowe zmiany zasadniczych procedur badań, w odpowiednim świadectwie zgodności pojazdu dla celów rejestracji pojazdu i ewentualnego podatku od środków transportu mogą być wpisane wyższe wartości. Dane nie dotyczą konkretnego pojazdu i nie są częścią oferty, lecz służą jedynie porównaniu różnych typów pojazdu. Wartości te są zmienne w zależności od wyposażenia dodatkowego.

Poleć tę stronę innym

GLA SUV

Fascynacje

Wszystkie fakty

Doradztwo i zakup

(PLN)
Cena całkowita z VAT od 124 300