WLTP: bardziej realistyczne informowanie o zużyciu paliwa – dla większej transparentności.

Od września 2017, m. in. dzięki urealnionemu profilowi jazdy, WLTP zapewni większą transparentność. Wyniki pomiarów w nowym cyklu będą z reguły wyższe.

WLTP: większa transparentność.

Dynamiczniejszy profil jazdy.

WLTP dla wszystkich państw UE.

Od września 2017. Od września 2018. Od września 2019. Koniec roku 2020.
Badanie zgodne z WLTP będą przechodziły wszystkie typy pojazdów (osobowych) wymagające recertyfikacji w zakresie emisji. Jednocześnie dla pojazdów tych będzie nadal określane zużycie paliwa wg NEDC – jego podawanie w sprzedażowych materiałach informacyjnych oraz we wszelkich innych publikacjach stanowić będzie w najbliższej przyszłości nadal obowiązek prawny.

Dodatkowo dla modeli nowo wprowadzanych na rynek sprawdzane będzie w ramach testu drogowego zwanego Real Driving Emission Test (RDE), czy nie są przekraczane graniczne wartości określone w Euro 6 w zakresie emisji tlenków azotu i liczby cząstek stałych, z uwzględnieniem współczynników zgodności.
Całe spektrum oferowanych pojazdów będzie certyfikowane zgodnie z WLTP. Nowe wartości WLTP, obliczone oddzielnie dla każdego pojazdu, będą prawdopodobnie zamieszczane w materiałach sprzedażowych i wszystkich innych publikacjach. Dla modeli wycofywanych z produkcji zużycie paliwa będzie określone wg NEDC.

Równocześnie z WLTP dla wszystkich nowo zarejestrowanych pojazdów będzie potwierdzone, że w teście RDE nie przekroczyły one granicznych wartości określonych w Euro 6 pod względem liczby emitowanych cząstek stałych, z uwzględnieniem współczynnika zgodności.
Dla wszystkich nowo rejestrowanych pojazdów będzie sprawdzane w teście RDE, czy nie są przekroczone graniczne wartości wg Euro 6 pod względem emisji tlenków azotu, z uwzględnieniem współczynnika zgodności. Do końca 2020 dla wszystkich pojazdów będą określane zarówno wskaźniki wg WLTP, jak i wg NEDC. Od momentu certyfikacji wartości te będą zamieszczane równolegle w dokumentach pojazdu. Natomiast od roku 2021 jedynymi wskaźnikami zużycia paliwa i emisji dla wszystkich aut osobowych będą już wyniki pomiarów uzyskane w WLTP. Powyższa zmiana nie obejmie samochodów używanych: wartości z NEDC zachowają dla nich ważność, pod warunkiem że pierwsza rejestracja auta miała miejsce przed 31 sierpnia 2017.

Poleć tę stronę innym