Produkcja przyjazna dla środowiska naturalnego to idea,

która nam przyświeca.

Obniżanie bezpośredniej i pośredniej emisji CO2.

Do roku 2012 zamierzamy obniżyć emisję CO2 związaną z produkcją jednego samochodu o 20 procent w stosunku do roku 2007. Na sukces w tym zakresie złoży się wiele działań cząstkowych, np.

  • wykorzystanie energii geotermalnej w ramach ogólnej koncepcji ogrzewania i chłodzenia dla nowej hali produkcyjnej w Rastatt. oszczędność CO2: około 2600 ton rocznie;
  • ulepszenie systemu ogrzewania, chłodzenia i wentylacji budynków przez zastosowanie nowych maszyn o mniejszej emisji zanieczyszczeń. Zmniejszenie intensywności wentylacji średnio o 23 procent oznacza, że roczne zapotrzebowanie na ciepło obniża się o 30 tys. megawatogodzin, a zapotrzebowanie na energię elektryczną o 22 tys. megawatogodzin. oszczędność CO2: około 19 500 ton rocznie;
  • wytwarzanie energii elektrycznej w sposób neutralny pod względem emisji CO2 za pomocą układów fotowoltaicznych, w wielu zakładach.

Obniżenie emisji rozpuszczalników.

Racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych, ograniczanie wytwarzania odpadów.

Poleć tę stronę innym