System Whistleblower BPO

- do sygnalizowania nieetycznych praktyk.

System sygnalizowania nieetycznych praktyk BPO.

Działanie z zgodnie przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi jest priorytetem dla Daimler. Tylko wtedy, gdy zasady i normy są przestrzegane możemy uniknąć wyrządzenia szkody naszej firmie, naszym pracownikom i partnerom biznesowym. Zatem wszelkie wykroczenia powinny być wykrywane jak najwcześniej. W celu badania poważnych naruszeń w sposób sprawiedliwy i właściwy, w roku 2006 stworzono system Whistleblower. Pracownicy Grupy Daimler oraz partnerzy zewnętrzni mogą wykorzystać ten system, aby zgłaszać dowody poważnych naruszeń prawa lub przepisów wewnętrznych. W przypadku, gdy zezwalają na to lokalne przepisy o ochronie danych, zgłoszenia mogą być również anonimowe. Business Practices Office (BPO) otrzymuje zgłoszenia zawierające poważne naruszenia, które mogą prowadzić do istotnych szkód dla firmy. Obejmują one, na przykład, przekupstwo, naruszenia prawa antymonopolowego czy naruszenie przepisów o rachunkowości. Podczas przetwarzania zgłoszeń BPO zapewnia pełną poufność. Ponadto, nasz system Whistleblower BPO gwarantuje równe traktowanie - w kontaktach zarówno z osobami zgłaszającymi nadużycia, jak i z osobami oskarżonymi.
Jeśli posiadasz dowody poważnych naruszeń prawa lub przepisów w spółce należącej do Grupy Daimler, możesz skontaktować się z BPO za pośrednictwem następujących danych kontaktowych.

Business Practices Office (BPO) dane kontaktowe:
Daimler AG
Business Practices Office (BPO)
HPC 0655
70546 Stuttgart
Niemcy
E-mail: bpo@daimler.com

    Poleć tę stronę innym