Ochrona danych.

1. Ochrona danych

2. Gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych

3. Cele korzystania

4. Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim

5. Analiza danych dotyczących korzystania

6. Informacje oparte na korzystaniu (targeting i retargeting)

7. Bezpieczeństwo

8. Podstawy prawne przetwarzania danych

9. Usuwanie Państwa danych osobowych

10. Prawa zainteresowanych

c. Przysługuje Państwu
Przysługuje Państwu prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych z przyczyn spowodowanych Państwa szczególną sytuacją w oparciu o art. 6 ust. 1 e) RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub art. 6 ust. 1 f) RODO (przetwarzanie danych na podstawie wyważenia interesów). Jeśli wyrażą Państwo sprzeciw, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe tylko wówczas, gdy będziemy w stanie wykazać przekonujące i uzasadnione powody, przeważające nad Państwa interesami, prawami i swobodami, bądź jeśli przetwarzanie będzie służyło dochodzeniu, realizacji lub ochronie roszczeń natury prawnej.

11. Newsletter

12. Centralny serwis dostępu Daimler AG

13. Cookies