Środowisko.

Bezkompromisowość. Proekologiczność.

Nowa generacja silników spełnia ustawowe wymogi, które zaczną obowiązywać od roku 2014 – w stosunku do normy Euro V emisja cząstek stałych i tlenków azotu zmniejszona jest o 90 procent. Zastosowane tu ciche i niskoemisyjne 6-cylindrowe silniki wysokoprężne aktywnie przyczyniają się do ochrony środowiska.