Portal Producentów Zabudów.

Czego mogę się spodziewać?

Portal Producentów Zabudów daje Państwu dostęp – z dowolnego miejsca na świecie i 24 godziny na dobę – do ponad 1,1 mln informacji, rysunków 2D oraz danych 3D, dotyczących ponad 25 tysięcy pojazdów marki Mercedes. Liczne znajdujące się tu aplikacje i informacje mogą też usprawnić realizację zleceń i sprzedaż produktów w Państwa firmie.

Na portalu mogą Państwo również zostawić naszej organizacji dystrybucyjnej swoje dane firmowe i kontaktowe, aby czerpać korzyści z rozlicznych modeli kooperacji. W codziennej pracy przydadzą się Państwu trzy główne działy portalu: "Informacje", „Współpraca” i „Mój portal” – które tutaj krótko opisujemy.

Informacje: wszystko na żądanie.

Jakie parametry samochodu są Państwu potrzebne? Tutaj znajdą Państwo obszerny zbiór informacji. Nowa szata graficzna i intuicyjny system obsługi ułatwia użytkownikowi szybkie dotarcie do szukanej treści.

Współpraca: czyli sukces.

Oferowanie, otrzymywanie i wykorzystywanie informacji. Ten dział portalu stanowi dynamiczną platformę naszych wspólnych działań. Tutaj obie współpracujące strony prezentują określone treści i zagadnienia – ku obopólnej korzyści.

Mój portal: pełny indywidualizm.

Dział ten stwarza możliwość swobodnego kształtowania Portalu Producentów Zabudów całkowicie według własnych upodobań. Tutaj decydują Państwo sami, jakie treści i nowości, i z jakim filtrem, mają mieć priorytet w szybkim dostępie.

WIĘCEJ INFORMACJI