Homologacja-Identyfikacje.

Informacje na temat wydawania dokumentów.

Homologacja-identyfikacje

Dział samochodów ciężarowych Mercedes-Benz Trucks wydaje zaświadczenia, certyfikaty oraz inne dokumenty na następujących zasadach:

 • dla pojazdów ciężarowych marek Fuso i Mercedes-Benz typoszeregi Actros, Atego, Arocs, Antos, Axor, Unimog, Econic, Zetros oraz ich poprzednicy,
 • dla pojazdów wyprodukowanych przez koncern Daimler AG na rynki państw UE i EFTA,
 • informacje obejmują wyłącznie fabryczną konfigurację pojazdu o danym numerze VIN,
 • o wydanie dokumentu może ubiegać się jedynie właściciel pojazdu w Rzeczypospolitej Polskiej lub osoba przez niego upoważniona.
 • odpowiedź udzielana jest w terminie do 7 dni roboczych od daty wpłynięcia kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów.

UWAGA:

 • Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. nie podaje informacji o przebiegu pojazdów.
 • sprawach certyfikatów dla autobusów produkcji EvoBus GmbH, marek: Mercedes-Benz i Setra prosimy kierować się na adres http://www.evobus.pl

W celu uzyskania odpowiednich informacji konieczne jest przesłanie do działu samochodów ciężarowych Mercedes-Benz Trucks niżej wymienionych dokumentów:

1. wniosku o wydanie zaświadczenia (do pobrania z załącznika do niniejszej informacji)
we wniosku prosimy o podanie następujących informacji: dokładny adres korespondencyjny, dane do fakturowania (dokładny adres i NIP firmy), kontakt telefoniczny lub inny celem ewentualnego sprecyzowania brakujących danych, numer identyfikacyjny VIN pojazdu, rodzaj informacji, który chcieliby Państwo uzyskać (przykłady tematów zamieszczonych w cenniku).

 • dokładny adres korespondencyjny,
 • dane do fakturowania (dokładny adres i NIP firmy),
 • kontakt telefoniczny lub inny celem ewentualnego sprecyzowania brakujących danych,
 • numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), którego dokument ma dotyczyć,
 • rodzaj informacji, który chcieliby Państwo uzyskać (przykłady tematów zamieszczone w cenniku – patrz załącznik).

 1. dokumentu potwierdzającego tytuł własności pojazdu (kopia polskiego dowodu rejestracyjnego lub faktury zakupu),
 2. potwierdzenia wpłaty na konto operatora systemu.

Dane operatora systemu:

Adres:
Mercedes-Benz Warszawa Sp. z o.o.
NIP: 527-24-09-651
02-460 Warszawa
ul. Gottlieba Daimlera 1

Numer rachunku bankowego:
mBank S.A.
60 1140 1010 0000 2988 6700 1001

Obowiązują następujące opłaty (ceny z VAT) podane w załączniku.

Komplet dokumentów należy przesłać na adres korespondencyjny:

Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o.
Homologacje MB Trucks
02-460 Warszawa
ul. Gottlieba Daimlera 1

lub na skrzynkę mailową:
homologacje_truck@daimler.com

Telefon kontaktowy: +48 22 312 73 91