Unimog.

Zawsze najwyższa klasa.

Rozszerzenie oferty, nowe oznaczenia.

Jednocześnie Daimler-Benz przegrupował oznaczenia typów. Klasyczny zaokrąglony kształt przejęły modele Mercedes-Benz Unimog U 600/L, U 800/L, U 900 oraz U 1100/L.

Natomiast nowszym, kątowym kształtem odznaczały się modele Unimog U 1000, U 1300/L, U 1500 oraz „okręt flagowy” U 1700/L z silnikiem o mocy 124 kW (168 KM). Litera L oznacza wersję z wydłużonym rozstawem osi, gdyż większość modeli z tego okresu była już dostępna w dwóch rozstawach.

Unimogi z kabiną zaokrągloną sklasyfikowano jako typoszereg lekki, natomiast nowe typoszeregi z kabiną kątową podzielono według dopuszczalnej masy całkowitej – na typoszereg średni i ciężki, przy czym niektóre silniki występowały w różnych kategoriach. Nazewnictwo Unimogów z tego okresu było niełatwe do ogarnięcia.

Hamulce tarczowe na długo przed ciężarówkami.

Wyraźne zalety techniczne zrozumiałe dla każdego: z wyjątkiem najprostszego modelu, wszystkie Unimogi oferowane w momencie wprowadzenia nowych określeń typów były wyposażone w hamulce tarczowe na wszystkich kołach. To bezpieczne rozwiązanie upowszechniło się w samochodach ciężarowych dopiero wiele lat później. Ciągłe starania kierownictwa Unimoga, by do każdego profilu wymagań klientów zaproponować odpowiedni model pojazdu, zaowocowały nową okrągłą cyfrą: w roku 1977 z fabryki wyjechał Unimog o numerze 200 000.