Mercedes-Benz Ubezpieczenia.

Mercedes-Benz Leasing Polska

Mercedes-Benz Ubezpieczenia Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność 1 maja 2014 r.

Jesteśmy spółką w ramach koncernu Daimler AG w Polsce, dedykowaną w całości do koordynacji i obsługi ubezpieczeń.

Naszym celem jest oferowanie najlepszych na rynku dedykowanych marce Mercedes-Benz produktów ubezpieczeniowych oraz najwyższej jakości obsługi, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom Klientów naszej marki, bez względu na formę zakupu pojazdów.

Aby zapewnić naszym klientom najszerszy zakres ochrony przy konkurencyjnych stawkach, współpracujemy z Towarzystwami Ubezpieczeń – renomowanymi i starannie dobranymi partnerami.

Dedykowane produkty ubezpieczeniowe partnerskich Towarzystw Ubezpieczeń oferujemy we wszystkich kanałach dystrybucji tj. w ramach finansowania Mercedes-Benz Bank Polska SA, Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. jak i w autoryzowanej sieci dealerskiej Mercedes-Benz na terenie całej Polski.

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Numer KRS: 0000050113
Regon: 013275801
NIP: 522-24-22-230

Udziałowcy: Daimler AG - Stuttgart - 100%
Kapitał zakładowy: 2 500 400 zł wpłacony w całości.

Władze Mercedes-Benz Ubezpieczenia Sp. z o.o.:
Prezes Zarządu: Zbigniew Jerzy Kozikowski
Członek Zarządu: Carmen Luise Herberger-Schebiella
Rada Nadzorcza: Christian Peters, Paweł Miszkowski, Scott Blyth.

Siedziba:
ul. Gottlieba Daimlera 1
02-460 Warszawa
Tel.: +48 22 312 78 01
Fax.: +48 22 312 67 40