Predictive Powertrain Control.

Zmniejsza zużycie paliwa nawet o pięć procent.

Innowacyjny system Predictive Powertrain Control (PPC) uwzględnia dane GPS i mapy topograficzne w pracy systemu Mercedes PowerShift 3. Tempomat przewidująco i w pełni automatycznie dostosowuje zmiany biegów i prędkość pojazdu do warunków na danym odcinku trasy:
System PPC wykorzystuje szczytowy rozpęd przed wzniesieniami, na podjeździe pod górę włącza niższy bieg, przed szczytami wzniesień redukuje gaz oraz umożliwia swobodny zjazd ze wzniesienia z lekkim rozpędem.
Rezultat: optymalizacja efektywności paliwowej nawet o 5%. Doposażenie pojazdu w system PPC opłaca się więc nawet przy niskich przebiegach.

Pakiet doposażeniowy PPC (B6 683 0049)* zawiera następujące komponenty:

  • sterownik
  • zestaw elementów anteny GPS
  • zestaw przewodów
  • tulejka
  • łącznik kabli

* W połączeniu z PowerShift 3 (G5G), doposażenie niemożliwe w pojazdach z następującymi kodami wyposażenia: F2L, G0B, G0C, G0D, G0S, G0X, G2D, G3Y.