Nowy Econic w zastosowaniach komunalnych i wywozie odpadów.

Mercedes Econic już w standardzie posiada obszerne wyposażenie przydatne w pracochłonnym transporcie zbiorczym: stopień do szybkiego i bezpiecznego wsiadania i wysiadania, możliwość wygodnego przechodzenia przez kabinę, przeszklenie o dużej powierzchni zapewniające dobrą widoczność, a także miejsce w kabinie dla czterech osób. Za sprawą automatycznej skrzyni biegów Allison jazda Econikiem w ruchu śródmiejskim, zmuszającym do częstych zatrzymań, staje się przyjemnością. Gdy robi się ciasno, Econic okazuje się zwrotny i mało fatygujący w kierowaniu. Dla uzyskania jeszcze większej zwrotności można zastosować opcjonalną oś pchaną lub wleczoną (oś pchana będzie dostępna wkrótce).

WIĘCEJ INFORMACJI