Wyszukiwanie

Wymiary i masy. Wybór należy do Ciebie.

Citan Mixto ekstra długi z rozstawem osi 3081 mm.

Dopuszczalna masa całkowita (kg) 2200
Długość pojazdu (mm) 4705
Średnica zawracania dla zewn. punktu pojazdu/zewn. koła przedniego (m) 12,43/11,9
Maks. pojemność przestrzeni ładunkowej (m³) 3,7
Maks. długość przestrzeni ładunkowej (mm) [1] 2137
Dop. masa całkowita pojazdu z przyczepą (kg) 3250
Masa przyczepy (kg) z hamulcem/bez hamulca 1050/745–750
Masa własna [2] (kg) 1499–1.516
Ładowność (kg) przy dop. masie całkowitej 684–701
Maksymalne obciążenie dachu (kg) 100

[1] Maks. długość przestrzeni ładunkowej mierzona na poziomie podłogi.

[2] Dyrektywa 97/27/WE określa masę własną pojazdu jako masę pojazdu bez ładunku, w stanie gotowości do jazdy (łącznie z płynem chłodniczym, smarami, zbiornikiem paliwa wypełnionym w 90%, narzędziami, kołem zapasowym i kierowcą [75 kg]).

Szczegółowe wymiary znajdą Państwo w naszym folderze technicznym lub u najbliższego dealera Mercedes-Benz.