Wymiary i masy. Wybór należy do Ciebie.

Podwozie do zabudowy, kompakt, z rozstawem osi 3250 mm, kabina pojedyncza.

Dop. masa całkowita [kg] 3190 3500
Masa własna [kg] przy dop. m. całk. [1] 1750 - 1810 1765 - 1825
Ładowność [kg] przy dop. m. całk. 1380 - 1440 1675 - 1735
Dop. masa całkowita pojazdu z przyczepą [kg] 5000 5500
Maks. obciążenie dachu [kg]
Masa przyczepy z hamulcem/bez hamulca [kg] -
2000[2]/750 -
2000[2]/750
Powierzchnia ładunkowa [m2]
Poj. przestrzeni ładunkowej [m3]
Maks. długość powierzchni ładunkowej [mm] - -
Średn. zawr. dla zewn. punktu pojazdu Ø [m]
Średn. zawr. dla zewn. koła przedniego Ø [m] 12,1 - 12,3
11,2 12,1 - 12,3
11,2

Podwozie do zabudowy, standard, z rozstawem osi 3665 mm [3], kabina pojedyncza.

Dop. masa całkowita [kg] 3190 3500 4600 5000
Masa własna [kg] przy dop. m. całk. [1] 1705 - 1830 1715 - 1840/1960[4] 2025 1950 - 2055/2230[4]
Ładowność [kg] przy dop. m. całk.   1360 - 1485 1540[4]/1660 - 1785 2575 2770[4]/2945 - 3050
Dop. masa całkowita pojazdu z przyczepą [kg]   5000 5500 6600 5500/6000/7000
Maks. obciążenie dachu [kg]
Masa przyczepy z hamulcem/bez hamulca [kg]   -
2000[2]/750 -
2000[2]/750 -
2000[2]/750 -
2000[2]/750
Powierzchnia ładunkowa [m2]
Poj. przestrzeni ładunkowej [m3]
Maks. długość powierzchni ładunkowej [mm]   - - - -
Średn. zawr. dla zewn. punktu pojazdu Ø [m]
Średn. zawr. dla zewn. koła przedniego Ø [m]   13,4 - 14,0
12,4 - 13,1 13,4 - 14,0
12,4 - 13,1 13,4 - 14,0
12,4 - 13,1 13,4 - 14,0
12,4 - 13,1

Podwozie do zabudowy, długie, z rozstawem osi 4325 mm [3], kabina pojedyncza.

Dop. masa całkowita [kg] 3500 4600 5000
Masa własna [kg] przy dop. m. całk. [1]   1745 - 1870/1995[4] 2065 1990 - 2095/2285[4]
Ładowność [kg] przy dop. m. całk.   1505[4]/1630 - 1755 2535 2715[4]/2905 - 3010
Dop. masa całkowita pojazdu z przyczepą [kg]   5500 6600 5000/6000/7000
Maks. obciążenie dachu [kg]
Masa przyczepy z hamulcem/bez hamulca [kg]   -
2000[2]/750 -
2000[2]/750 -
2000[2]/750
Powierzchnia ładunkowa [m2]
Poj. przestrzeni ładunkowej [m3]
Maks. długość powierzchni ładunkowej [mm]   - - -
Średn. zawr. dla zewn. punktu pojazdu Ø [m]
Średn. zawr. dla zewn. koła przedniego Ø [m]   15,3 - 16,1
14,4 - 15,3 15,3 - 16,1
14,4 - 15,3 15,3 - 16,1
14,4 - 15,3

[1] Dane dotyczące masy własnej wg Dyrektywy 97/27/WE w brzmieniu obowiązującym w momencie złożenia publikacji do druku: masa pojazdu w stanie gotowości do jazdy oznacza masę gotowego do jazdy samochodu z zabudową, bez ładunku lub masę podwozia z kabiną kierowcy, jeśli zabudowa i/lub mechanizm łączący nie są dostarczane przez producenta pojazdu (łącznie z płynem chłodzącym, smarami, zbiornikiem paliwa wypełnionym w 90%, z wyłączeniem ścieków, 100% wszystkich innych cieczy, narzędziami, kołem zapasowym, kierowcą o wadze 75 kg, a w przypadku autobusów również pasażerem o masie 75 kg, o ile w pojeździe jest siedzenie pasażera obok kierowcy).

[2] Podwyższona dopuszczalna masa całkowita pojazdu z przyczepą w połączeniu ze wzmocnionym hakiem holowniczym w wyposażeniu dodatkowym.

[3] Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej 4,6 t są wyposażone w pojedyncze ogumienie „super single”; pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej 5 t są wyposażone w ogumienie bliźniacze.

[4] Dla Sprintera NGT (z napędem dwupaliwowym).

Sprinter Podwozie

do zabudowy

Wszystkie fakty

(PLN)
Cena całkowita bez VAT od 84 100