Wyszukiwanie

Wymiary i masy. Wybór należy do Ciebie

Sprinter Kombi, kompakt z rozstawem osi 3250 mm, z dachem normalnym.

Dop. masa całkowita [kg] 3000/3190 3500
Masa własna [kg] przy dop. m. całk. [1] [2]   2125 2150 - 2210
Ładowność [kg] przy dop. m. całk. [3]   875 - 1065 1290 - 1350
Dop. masa całkowita pojazdu z przyczepą [kg]   5000 5500
Maks. obciążenie dachu [kg]
Masa przyczepy z hamulcem/bez hamulca [kg]   300
2000/750 300
2000/750
Powierzchnia ładunkowa [m2]
Poj. przestrzeni ładunkowej [m3]
Maks. długość powierzchni ładunkowej [mm]   3,9 - 4,0
7,4
2700 3,9 - 4,0
7,4
2700
Średn. zawr. dla zewn. punktu pojazdu Ø [m]
Średn. zawr. dla zewn. koła przedniego Ø [m]   12,1 - 12,3
11,2 12,1 - 12,3
11,2

Sprinter Kombi, kompakt z rozstawem osi 3250 mm, z dachem wysokim.

Dop. masa całkowita [kg] 3000/3190 3500
Masa własna [kg] przy dop. m. całk. [1] [2]   2160 2150 - 2240
Ładowność [kg] przy dop. m. całk. [3]   840 - 1030 1260 - 1320
Dop. masa całkowita pojazdu z przyczepą [kg]   5000 5500
Maks. obciążenie dachu [kg]
Masa przyczepy z hamulcem/bez hamulca [kg]   150
2000/750 150
2000/750
Powierzchnia ładunkowa [m2]
Poj. przestrzeni ładunkowej [m3]
Maks. długość powierzchni ładunkowej [mm]   3,9 - 4,0
8,44
2700 3,9 - 4,0
8,44
2700
Średn. zawr. dla zewn. punktu pojazdu Ø [m]
Średn. zawr. dla zewn. koła przedniego Ø [m]   12,1 - 12,3
11,2 12,1 - 12,3
11,2

[1] W Dyrektywie 92/21/EWG Rady z dnia 31 marca 1992 r. i po dostosowaniu przez Dyrektywę 95/48/WE Komisji Europejskiej z dnia 20 września 1995 r. o masach i wymiarach pojazdów mechanicznych w klasie M1 (pojazdy czterokołowe o prędkości maksymalnej powyżej 25 km/h) jako masę własną zdefiniowano masę pojazdu w stanie gotowości do jazdy (łącznie z czynnikiem chłodzącym, smarami, paliwem, kołem zapasowym, narzędziami i kierowcą). Dla kierowcy pojazdu przyjmuje się ogólną masę 75 kg (68 kg + 7 kg bagażu).

[2] W przypadku pojazdów z napędem na wszystkie koła masa własna zwiększa się maksymalnie o 170 kg.

[3] W przypadku pojazdów z napędem na wszystkie koła ładowność zmniejsza się o ok. 170 kg.

[4] Dostępna zwiększona dop. masa całk. pojazdu z przyczepą w połączeniu ze wzmocnionym hakiem holowniczym w wyposażeniu dodatkowym, w zależności od wersji układu napędowego – z wyjątkiem 316 i 316 NGT.

[a] Nieobciążony.