Wyszukiwanie

Wymiary i masy. Wybór należy do Ciebie.

Kompakt z rozstawem osi 3250 mm, z pojedynczą kabiną.

Dop. masa całkowita [kg] 3000/3190 3500
Masa własna [kg] przy dop. m. całk. [1]   1970 - 2035 2000 - 2070
Ładowność [kg] przy dop. m. całk.   965 - 1220 1430 - 1500
Dop. masa całkowita pojazdu z przyczepą [kg]   5000 5500
Maks. obciążenie dachu [kg]
Masa przyczepy z hamulcem/bez hamulca [kg]   -
2000[2]/750 -
2000[2]/750
Powierzchnia ładunkowa [m2]
Poj. przestrzeni ładunkowej [m3]
Maks. długość powierzchni ładunkowej [mm]   5,8
2850 5,8
2850
Średn. zawr. dla zewn. punktu pojazdu Ø [m]
Średn. zawr. dla zewn. koła przedniego Ø [m]   12,1 - 12,3
11,2 12,1 - 12,3
11,2

Standard z rozstawem osi 3665 mm [3], kabina pojedyncza.

Dop. masa całkowita [kg] 3000/3190 3500 4600 5000
Masa własna [kg] przy dop. m. całk. [1]   1945 - 2070 1980 - 2285 2345 2275 - 2545/2555[4]
Ładowność [kg] przy dop. m. całk.   930 - 1175 1215 - 1520 2255 2445[4]/2455-2725
Dop. masa całkowita pojazdu z przyczepą [kg]   5000 5500 6600 5500/6000/7000[2]
Maks. obciążenie dachu [kg]
Masa przyczepy z hamulcem/bez hamulca [kg]   -
500, 2000[2]/500, 750 -
500, 2000[2]/500, 750 -
500, 2000[2]/500, 750 -
500, 2000[2]/500, 750
Powierzchnia ładunkowa [m2]
Poj. przestrzeni ładunkowej [m3]
Maks. długość powierzchni ładunkowej [mm]   6,9 - 7,7
3400/3600 6,9 - 7,7
3400/3600 6,9 - 7,7
3400/3600 6,9 - 7,7
3400/3600
Średn. zawr. dla zewn. punktu pojazdu Ø [m]
Średn. zawr. dla zewn. koła przedniego Ø [m]   13,4 - 14,0
12,4 - 13,1 13,4 - 14,0
12,4 - 13,1 13,4 - 14,0
12,4 - 13,1 13,4 - 14,0
12,4 - 13,1

Wersja długa, z rozstawem osi 4325 mm [3], kabina pojedyncza.

Dop. masa całkowita [kg] 3500 4600 5000
Masa własna [kg] przy dop. m. całk. [1]   2065 - 2365 2445 2375 - 2475/2665[4]
Ładowność [kg] przy dop. m. całk.   1335 - 1435 2155 2335[4]/2525 - 2625
Dop. masa całkowita pojazdu z przyczepą [kg]   5500 6600 5500/6000/7000 [2]
Maks. obciążenie dachu [kg]
Masa przyczepy z hamulcem/bez hamulca [kg]   -
500, 2000[2]/500, 750 -
500, 2000[2]/500, 750 -
500, 2000[2]/500, 750
Powierzchnia ładunkowa [m2]
Poj. przestrzeni ładunkowej [m3]
Maks. długość powierzchni ładunkowej [mm]     8,7 - 9,2
4300 8,7 - 9,2
4300
Średn. zawr. dla zewn. punktu pojazdu Ø [m]
Średn. zawr. dla zewn. koła przedniego Ø [m]   15,3 - 16,1
14,4 - 15,3 15,3 - 16,1
14,4 - 15,3 15,3 - 16,1
14,4 - 15,3

[1] Dane dotyczące masy własnej wg Dyrektywy 97/27/WE w brzmieniu obowiązującym w momencie złożenia publikacji do druku: masa pojazdu w stanie gotowości do jazdy oznacza masę gotowego do jazdy samochodu z zabudową, bez ładunku lub masę podwozia z kabiną kierowcy, jeśli zabudowa i/lub mechanizm łączący nie są dostarczane przez producenta pojazdu (łącznie z płynem chłodzącym, smarami, zbiornikiem paliwa wypełnionym w 90%, z wyłączeniem ścieków, 100% wszystkich innych cieczy, narzędziami, kołem zapasowym, kierowcą o wadze 75 kg, a w przypadku autobusów również pasażerem o masie 75 kg, o ile w pojeździe jest siedzenie pasażera obok kierowcy).

[2] Podwyższona dopuszczalna masa całkowita pojazdu z przyczepą w połączeniu ze wzmocnionym hakiem holowniczym w wyposażeniu dodatkowym.

[3] Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej 4,6 t są wyposażone w pojedyncze ogumienie „super single”; pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej 5 t są wyposażone w ogumienie bliźniacze.

[4] Dla Sprintera NGT (z napędem dwupaliwowym).

Sprinter Podwozie ze

skrzynią ładunkową