Wyszukiwanie

Mercedes PRO: ułatwia i przyspiesza prowadzenie biznesu.

Aby Państwa podstawowa działalność gospodarcza była jeszcze wydajniejsza.

Mercedes PRO to nowa marka Mercedes-Benz Vans, obejmująca wszystkie aktualne i przyszłe usługi, rozwiązania oraz serwisy cyfrowe pomocne w codziennym biznesie. Naszym celem jest wykorzystanie cyfrowych możliwości, aby Państwa działalność była jeszcze wydajniejsza.

Oferta Mercedes PRO otwiera nowe możliwości korzystania z sieciowych, dopasowanych do potrzeb użytkownika usług i cyfrowych serwisów oraz stanowi wsparcie ułatwiające prowadzenie biznesu i zwiększanie jego produktywności. Poprzez dopasowane indywidualnie i całościowe rozwiązania transportowe oferta ta zwiększa wydajność przedsiębiorstw oraz umożliwia Państwu koncentrację na swej podstawowej działalności biznesowej.

Mercedes PRO rozpoczyna swój rozwój od profesjonalnych rozwiązań łącznościowych i flotowych Mercedes PRO connect, pomysłowego sieciowego połączenia managerów floty z pojazdami i pracownikami. Krok po kroku rozszerzymy ofertę Mercedes PRO o wiele rozwiązań jeszcze bardziej zwiększających efektywność w biznesie: od dostosowanych do potrzeb rozwiązań transportowych oraz wsparcia w przewidującym i ekonomicznym utrzymaniu sprawności eksploatacyjnej samochodów, po informacje o nowych elementach oferty, dopasowanych opcjach finansowania i zindywidualizowanych rozwiązaniach mobilnościowych.

    Dalsze informacje:

    Oferta Mercedes PRO jest dostępna w wybranych krajach europejskich. Więcej informacji udzieli Państwu najbliższy dealer Mercedes-Benz.