Świadczenia, poprzez które utrzymamy Twoją mobilność.

Aby Twoja firma nie miała przerw w działalności.

Jakich pojazdów dotyczy długoterminowa gwarancja mobilności?

MobiloVan Mercedes-Benz obowiązuje bez limitu przebiegu dla wszystkich Citanów, Sprinterów i Vito [1]

  • zarejestrowanych po raz pierwszy od 01.10.2012 r.,
  • jeżeli dany pojazd został sprzedany i dostarczony przez sieć sprzedaży Daimler AG lub Mercedes-Benz na obszarze obowiązywania,
  • a w momencie skorzystania ze świadczeń jest w jednym z tych krajów zarejestrowany i użytkowany.
Świadczenia w razie awarii technicznych technicznych napraw przeprowadzanych w ramach gwarancji lub polityki dobrej woli (> 2 dni robocze) [2]
  2 lata od daty pierwszej rejestracji, następnie między kolejnymi przeglądami serwisowymi przez maks. 30 lat Pierwsza rejestracja
Koszty dojazdu mechanika na miejsce awarii (w obie strony).  
Pomoc na miejscu zdarzenia w przypadku drobnych napraw do kwoty 150,- € z VAT (z wyłączeniem dalszych kosztów materiałów: opon, akumulatorów, kluczyków, płynów i materiałów eksploatacyjnych).  
Holowanie do najbliższego autoryzowanego serwisu Mercedes-Benz.  
Taksówka/usługa przewozowa/lokalny transport publiczny do maksymalnej kwoty 75,- € z VAT w przypadku awarii lub pobytu pojazdu w warsztacie.
Dostarczenie pojazdu w promieniu 50 km od wybranego przez użytkownika autoryzowanego serwisu Mercedes-Benz.
Samochód zastępczy na czas naprawy – maks. przez 3 dni robocze. Przyjmuje się zasady powszechnie przyjęte na rynku (np. udział własny w przypadku samochodów wypożyczonych). Typ samochodu zastępczego zależy od dostępności. Nie są pokrywane dalsze koszty, np. materiałów eksploatacyjnych etc.
Samolot/kolej w obie strony, do kwoty 400,- € z VAT na osobę, dla Państwa i osób współpodróżujących.  
Nocleg w hotelu ze śniadaniem na czas naprawy, maks. przez 3 dni robocze, do kwoty 400,- € z VAT na osobę, dla Państwa i osób współpodróżujących.  

[1] Proszę zwrócić uwagę na obowiązujące wyłączenia. MobiloVan Mercedes-Benz nie obowiązuje przykładowo w przypadku zaniedbań. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w autoryzowanych serwisach Mercedes-Benz lub znajdą w dodatkowej instrukcji w samochodzie.

[2] Dotyczy napraw wykonywanych w związku z gwarancją na pojazd fabrycznie nowy, odpowiedzialnością cywilną za wady fizyczne pojazdu lub w ramach polityki dobrej woli, i trwającymi dłużej niż dwie godziny. Proszę zawczasu skontaktować się ze swoim autoryzowanym serwisem Mercedes-Benz, aby mógł on zaplanować Państwa mobilność, podczas gdy Państwa samochód będzie przebywać w warsztacie.

[3] Łącznie z usługą odbioru pojazdu.

[4] Zamiennie z innymi świadczeniami mobilnościowymi.