Wyszukiwanie

Homologacja i identyfikacja
Informacje na temat wydawania zaświadczeń

Dział samochodów dostawczych Mercedes-Benz Vans wydaje zaświadczenia, certyfikaty oraz inne dokumenty na następujących zasadach:

Numer rachunku bankowego:
mBank S.A.
60 1140 1010 0000 2988 6700 1001

Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o.
Homologacje MB Van
02-460 Warszawa
ul. Gottlieba Daimlera 1

lub na skrzynkę mailową:
homologacje_van@daimler.com

Kto jest Administratorem moich danych?
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa (KRS 0000138030) („Administrator”).

 
Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?
Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator przygotował punkt kontaktu, z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e – mail: ochrona-danych-polska@daimler.com.

 
Jaki jest cel przetwarzania moich danych?
Dane mogą być przetwarzanie w celu:
- wykonania umowy, lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu odbioru pojazdu lub wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
- marketingu produktów i usług oferowanych przez Daimler AG i jej podmioty stowarzyszone (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
- wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy:

 

 • zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • weryfikacji wiarygodności kredytowej;
 • weryfikacji na listach sankcyjnych pod kątem wspierania terroryzmu lub udziału w praniu brudnych pieniędzy
 • marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług za pośrednictwem poczty. 

Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora?
Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać podane przez Ciebie:
dane osobowe jak np.: imię, nazwisko, dane adresowe, PESEL, NIP, dane dokumentu tożsamości, numer telefonu, adres e-mail, numer konta bankowego, historię płatności;
oraz dane dotyczących Twojego pojazdu (np. konfiguracji pojazdu, przebiegu, danych z cyfrowej książki serwisowej);
jak również informacje o zakupionych produktach i wykorzystanych usługach (np. umowach leasingowych, zarezerwowanych usługach Mercedes me connect, przechowywanych konfiguracjach pojazdów).

 
Komu przekazywane są moje dane?
W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:
- świadczącym usługi outsourcignowe dla Administratora,
- dostarczającym usługi księgowe dla Administratora,
- świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora
- świadczącym usługi marketingowe i /lub eventowe dla Administratora
- podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą,
- sieci autoryzowanych dealerów i serwisów Mercedes-Benz na terenie Polski,
- organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

 
Czy moje dane będą przekazywane poza Unię Europejską?
W związku z tym, iż korzystamy z usług outsourcingu np. w zakresie usług księgowych i płatniczych Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Unię Europejską na Filipiny. Aby chronić Twoje dane osobowe, zawarliśmy umowę z odbiorcą danych zapewniającą odpowiedni poziom ochrony danych. Możesz poprosić o informację o określonych w tej umowie zasadach dotyczących Twoich danych pod adresem
ochrona-danych-polska@daimler.com.

  Jak długo moje dane będą przechowywane?
  Dane będą przechowywane przez kolejne 7 lat od ostatniego zdarzenia mogącego powodować ewentualne roszczenia. Dla niektórych roszczeń czas ten może ulec wydłużeniu, jeżeli z przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia.
  Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
  Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.


  Jakie mam prawa?
  Jako Administrator Twoich danych zapewniamy Ci:
  - prawo dostępu do Twoich danych (art. 15 RODO);
  - prawo żądania sprostowania Twoich danych (art. 16 RODO)
  - prawo żądania usunięcia Twoich danych (art. 17 RODO),
  - prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych (art. 18 RODO)
  - możliwość przeniesienia Twoich danych (art. 20 RODO)
  - prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (art. 21 RODO i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  - prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e – mail: ochrona-danych-polska@daimler.com.
  - Informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.


  Czy podanie moich danych jest obowiązkiem?
  - Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania przez Ciebie Twoich danych nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy.
  - Podanie danych takich jak np. numer telefonu lub adres e-mail jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie skutkować odmową zawarcia umowy, lecz w takim przypadku nie będziemy mogli skontaktować się z Tobą tymi kanałami np. w celu ustalenia terminu odbioru pojazdu, potwierdzenia terminu usługi serwisowej itp.