Homologacja i identyfikacja
Informacje na temat wydawania zaświadczeń

Dział samochodów dostawczych Mercedes-Benz Vans wydaje zaświadczenia, certyfikaty oraz inne dokumenty na następujących zasadach:

Numer rachunku bankowego:
mBank S.A.
60 1140 1010 0000 2988 6700 1001

Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o.
Homologacje MB Van
02-460 Warszawa
ul. Gottlieba Daimlera 1

lub na skrzynkę mailową:
homologacje_van@daimler.com