Wyszukiwanie

WLTP

Kontrola emisji i zużycia paliwa bliżej rzeczywistości.

Nowa procedura WLTP.

Procedury certyfikacyjne również się starzeją. Dlatego procedura pomiaru wartości zużycia paliwa i emisji NEDC zostanie zastąpiona przez inną ‒ nazwaną „Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure” (pol.: Światowa Zharmonizowana Procedura Testowania Pojazdów Lekkich). Stosowany w Europie od 1992 roku „Nowy Europejski Cykl Jazdy” (ang. NEDC) opracowano początkowo jako teoretyczną jazdę testową. Jednak nowoczesna procedura certyfikacyjna powinna dostarczać wartości maksymalnie realistycznych, umożliwiających porównywanie różnych typów pojazdów. Tego wymogu cykl NEDC już nie spełnia. Dlatego z inicjatywy Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNECE) opracowano procedurę testową WLTP. Nowy cykl WLTP jest oparty na zbieranych empirycznie, rzeczywistych danych z jazdy na trasach w Azji, Europie i Stanach Zjednoczonych, co czyni go znacznie bardziej reprezentatywnym.

Zgodnie z Art. 15 pkt. 2 i 3 rozporządzenia Komisji 2017/1151/UE obowiązują następujące terminy wprowadzenia:

  • 01.09.2017: nowe typy pojazdów w klasach pojazdów M1 i M2
  • 01.09.2018: nowe pojazdy w klasach pojazdów M1 i M2
  • 01.09.2018: nowe typy pojazdów w klasie pojazdów N1 grupy II i III i klasie N2
  • 01.09.2019: nowe pojazdy w klasie pojazdów N1 grupy II i III i klasie N2

Nowy cykl jazdy i wartości określone dla każdego pojazdu.

Porównanie WLTP i NEDC.

Bliżej zużycia w warunkach drogowych.

Zalety WLTP.