Wizyta w serwisie

Najlepszy serwis w doskonałej cenie.

Ustal termin wizyty w serwisie.

Zarezerwuj wizytę serwisową online w kilku prostych krokach.

Odbiór starych pojazdów.

Odbiór starych pojazdów


Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Zrównoważony rozwój i dbałość o środowisko w koncernie Daimler.

Odbiór starych pojazdów


Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Zrównoważony rozwój i dbałość o środowisko w koncernie Daimler.

Jako firma założona przez wynalazcę samochodu, Daimler ma świadomość ciążącej na nim ogromnej odpowiedzialności i uważa zrównoważoną i ekologiczną mobilność za integralną część swojej strategii firmowej. Zawarty w polityce środowiskowej Mercedes-Benz Group AG postulat ekologicznego kształtowania produktu dotyczy całego cyklu produkcyjnego, od etapu projektowania, poprzez produkcję i eksploatację produktu, po utylizację i ponowne wykorzystanie.

Podstawą wydajnego wykorzystania pojazdów po zakończeniu fazy eksploatacji jest możliwość ich recyklizacji, nad czym stale pracujemy. Jest to warunek ponownego użycia i wykorzystania przez naszych partnerów cennych surowców użytych do produkcji pojazdów.

Jeżeli pewnego dnia trzeba będzie rozstać się ze swoim samochodem, prosimy o zwrócenie go nam w ramach naszej sieci punktów odbioru. Mercedes-Benz zapewnia łatwy i bezpłatny odbiór samochodu oraz odzysk materiałów zgodnie z przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska.

Oddając swojego Mercedesa i umożliwiając dzięki temu wydajny proces ponownego użycia materiałów, wnosisz swój cenny wkład w zamknięcie obiegu recyklingu oraz ochrony wszystkich naszych zasobów naturalnych.

Odbiór.

Odbiór Twojego pojazdu.

Odbiór.

Odbiór Twojego pojazdu.

Aby możliwie jak najbardziej ułatwić Ci zwrot pojazdu, firma Mercedes-Benz dysponuje rozległą siecią punktów odbioru. Zwracając pojazd w naszej sieci punktów odbioru masz pewność, że zostanie on ponownie wykorzystany zgodnie z przepisami, a zawarte w nim cenne surowce zostaną odzyskane i ponownie użyte do wytworzenia nowych produktów. W ten sposób wniesiesz cenny wkład w ochronę środowiska i bardziej wydajne wykorzystywanie zasobów.

Po przekazaniu pojazdu i dokumentów rejestracyjnych jednemu z naszych partnerów otrzymasz świadectwo złomowania potwierdzające, że pojazd został zutylizowany zgodnie z prawem. Zasadniczo świadectwo to jest Ci potrzebne, aby ostatecznie wyrejestrować pojazd w urzędzie rejestracyjnym.

Jako posiadacz pojazdu Mercedes-Benz możesz zwrócić go bezpłatnie w naszej sieci odbiorczej po spełnieniu następujących warunków:

  • Chodzi o pojazd przeznaczony do transportu osób posiadający nie więcej niż dziewięć miejsc siedzących lub pojazd przeznaczony do transportu towarów o masie do 3,5 tony
  • Przed wyłączeniem z eksploatacji pojazd jest lub był zarejestrowany przez przynajmniej miesiąc w jednym z krajów UE
  • Pojazd wyeksploatowany nie może zawierać w sobie odpadów i musi być kompletny (napęd, układ jezdny, nadwozie, katalizator, sterowniki elektroniczne)

Utylizacja.

Wykorzystanie cennych surowców.

Utylizacja.

Wykorzystanie cennych surowców.

Być może Twój pojazd Mercedes-Benz ma już najlepsze czasy za sobą – ale nie oznacza to, że jego żywot dobiegł końca.

Dzięki najnowocześniejszym technologiom recyklingu możliwe jest ponowne wykorzystanie większości materiałów, z których składa się pojazd, co oznacza zaoszczędzenie cennych surowców i znaczące odciążenie środowiska naturalnego.

Ponowne wykorzystanie cennych surowców:

1. Odbiór pojazdu

Po wybraniu z listy punktów odbioru punktu położonego najbliżej Twojej lokalizacji, należy przekazać pojazd w całości i bez odpadów.

2. Usunięcie płynów

Usunięcie płynów polega na całkowitym usunięciu materiałów eksploatacyjnych, takich jak oleje, płyny hamulcowe i chłodzące, płyny do spryskiwaczy i czynniki chłodzące oraz ich przekazaniu do prawidłowej recyklizacji lub utylizacji.

3. Demontaż

Na pierwszym etapie w ramach obowiązkowego demontażu następuje demontaż lub wyjęcie akumulatora, filtra oleju, katalizatora i kół oraz ich przekazanie do recyklizacji. Podzespoły pirotechniczne (np. poduszki powietrzne) są utylizowane zgodnie z przepisami. Następnie demontowane są części, które można wykorzystać ponownie od razu lub po odnowieniu.

4. Złomowanie

Pozostałości nadwozia zostają dostarczone do zakładu złomowania pojazdów, gdzie poszczególne frakcje zostają odseparowane i włączone z powrotem w obieg surowców.