Instrukcja montażu: MAGIC VISION CONTROL

Instrukcja montażu: MAGIC VISION CONTROL

Mercedes-Benz MAGIC VISION CONTROL: film z instrukcją montażu
Zobacz ponownie

Należy pamiętać, że ramiona wycieraczek w celu wymiany muszą być ustawione pionowo. Wskazówki w tym zakresie znajdują się w instrukcji obsługi pojazdu.

Demontaż wycieraczek:

Demontaż wycieraczek:

Grafika ilustruje, w jaki sposób należy demontować adapter piór wycieraczek.
Grafika ilustruje, w jaki sposób należy demontować adapter piór wycieraczek.
Grafika ilustruje, w jaki sposób należy demontować adapter piór wycieraczek.

Montaż wycieraczek:

Montaż wycieraczek:

Grafika ilustruje, w jaki sposób należy montować adapter piór wycieraczek.
Grafika ilustruje, w jaki sposób należy montować adapter piór wycieraczek.
Grafika ilustruje, w jaki sposób należy montować adapter piór wycieraczek.

Przypadek szczególny: wysunięcie wtyczki.

Grafika przedstawia nieprawidłową pozycję wysuniętej wtyczki.

Błędnie: wtyczka wysunęła się.

Grafika przedstawia prawidłową pozycję wtyczki.

Prawidłowa pozycja.

Przypadek szczególny: wysunięcie wtyczki.

Może się zdarzyć, że umieszczona przy ramieniu wycieraczki wtyczka przewodów płynu i zasilania (w przypadku podgrzewanych spryskiwaczy szyby) podczas demontażu starego pióra wycieraczki wysuwa się z prawidłowego położenia (ilust. z lewej strony). W tym przypadku należy postępować w następujący sposób:

  • Wciśnij wtyczkę ponownie w prawidłowe położenie (ilustr. z prawej strony), aż do jej głośnego zablokowania
  • Zamontuj nową wycieraczkę
  • Ustaw ramię wycieraczki najpierw w położeniu serwisowym (ilustr. 1 demontaż), a następnie ponownie w położeniu do pracy (ilustr. 3 montaż), aby zapewnić połączenie