WLTP.

Bardziej realistyczne zużycie w celu zwiększenia przejrzystości.

Najważniejsze nowości


Nowa procedura testowa dla celów homologacyjnych wielkości zużycia paliwa i emisji spalin.

Od 1 września 2017 roku zostaje wprowadzona nowa procedura testowa do celów homologacyjnych wielkości zużycia paliwa i emisji spalin (WLTP), która ma dostarczać bardziej urealnione wyniki testów niż dotychczasowa procedura NEDC. Ze względu na nowy cykl mierzone wartości będą z reguły wyższe.

Najważniejsze nowości


Nowa procedura testowa dla celów homologacyjnych wielkości zużycia paliwa i emisji spalin.

Od 1 września 2017 roku zostaje wprowadzona nowa procedura testowa do celów homologacyjnych wielkości zużycia paliwa i emisji spalin (WLTP), która ma dostarczać bardziej urealnione wyniki testów niż dotychczasowa procedura NEDC. Ze względu na nowy cykl mierzone wartości będą z reguły wyższe.

Procedura WLTP dostarcza dokładniejsze wyniki.

Zdjęcie przedstawia Klasę S w wersji limuzyna na stanowisku kontrolnym: w trzech różnych cyklach jazdy ustalane są wartości zużycia paliwa w danym pojeździe.

Procedura WLTP dostarcza dokładniejsze wyniki.

Klienci odnoszą korzyści z procedury WLTP, ponieważ zapewnia ona bardziej realistyczną skalę porównawczą wartości zużycia paliwa i emisji spalin w różnych modelach pojazdów.

Klienci odnoszą korzyści z procedury WLTP, ponieważ zapewnia ona bardziej realistyczną skalę porównawczą wartości zużycia paliwa i emisji spalin w różnych modelach pojazdów.

W związku z tym, że procedura WLTP uwzględnia indywidualne wyposażenie pojazdów, wartości są dokładniejsze niż w przypadku procedury NEDC. W konsekwencji wartości zużycia paliwa, ustalone na podstawie procedury WLTP, będą w większości przypadków wyższe, ale bardziej realistyczne. Dotychczasowe codzienne zużycie paliwa nie zmieni się. Nadal będzie możliwe porównywanie w odniesieniu do producentów i modeli. Producent pojazdów marki Mercedes-Benz popiera zarówno ten nowy test laboratoryjny (WLTP), jak i pomiary na drodze (RDE).

Dynamiczny profil jazdy.

Dynamiczny profil jazdy.

Podczas procedury WLTP zostaje odwzorowany szerszy i dynamiczniejszy profil jazdy, który pod względem zużycia paliwa i emisji spalin wykazuje bardziej urealnione wartości niż wartości znane dotychczas z procedury NEDC. Rzeczywiste zużycie paliwa w pojazdach nie zmienia się, natomiast bardziej surowy cykl testowy powoduje, że większość zmierzonych wartości zużycia paliwa jest wyższa.

Pomimo, że procedura NEDC zapewnia możliwość porównywania w odniesieniu do poszczególnych producentów, jest ona uważana za przestarzałą. Występują zasadnicze różnice między pomiarem laboratoryjnym i drogowym. Procedura WLTP uwzględnia jednak w znacznie większym stopniu czynniki wpływające na zużycie paliwa.

Przyczyna wzrostu tkwi również w tym, że wyposażenie specjalne będzie w przyszłości również uwzględniane w wartości CO₂ pojazdu. Różnica wzrostu wartości CO₂ z procedury NEDC w stosunku do procedury WLTP w danym pojeździe może jednak odbiegać w zależności od technologii i wyposażenia.

Wprowadzenie procedury WLTP


WLTP dla wszystkich państw UE.

Wprowadzenie procedury WLTP


WLTP dla wszystkich państw UE.

Procedura WLTP będzie obowiązywać dla wszystkich państw członkowskich UE. Inne państwa dokonają jej wdrożenia w późniejszym czasie.

Cykl testowania zużycia paliwa i emisji spalin WLTP dotyczy od września 2017 roku nowo certyfikowanych pojazdów, a od września 2018 roku będzie dotyczyć wszystkich nowo zarejestrowanych pojazdów. Procedura WLTP będzie obowiązywać dla wszystkich państw członkowskich UE. Inne państwa dokonają jej wdrożenia w późniejszym czasie. Od września 2017 roku procedura WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) zastępuje sukcesywnie procedurę NEDC (nowy europejski cykl jazdy) i zapewnia większą przejrzystość.

  • Od września 2017 roku

   Od września 2017 roku

   Wszystkie typy pojazdów (samochody osobowe), które są certyfikowane po raz pierwszy pod kątem emisji, są sprawdzane zgodnie z procedurą WLTP. Jednocześnie dla tych pojazdów jest nadal ustalana wartość zużycia NEDC i wykazywana jako prawnie wymagana informacja w dokumentach dotyczących sprzedaży oraz we wszystkich innych publikacjach.

   W przypadku modeli wchodzących na rynek w ramach testu drogowego sprawdza się dodatkowo tzw. Real-Driving-Emission-Test (RDE), czy nie są przekraczane wartości graniczne, przewidziane w normie Euro 6 i dotyczące tlenków azotu i ilości cząstek stałych, przy uwzględnieniu współczynników zgodności.

  • Od września 2018 roku

   Od września 2018 roku

   Kompletne portfolio pojazdu jest certyfikowane zgodnie z procedurą WLTP. Nowe wartości WLTP są obliczane indywidualnie dla każdego pojazdu i podawane w dokumentacji dotyczącej sprzedaży oraz we wszystkich innych publikacjach. W przypadku modeli wycofywanych z rynku wykazywane jest zużycie zgodnie z procedurą NEDC.

   Oprócz procedury WLTP jednocześnie dla wszystkich nowo zarejestrowanych pojazdów potwierdza się, że w ramach testu RDE nie przekraczają one wartości granicznych dotyczących emisji cząstek stałych, przewidzianych w normie Euro 6, przy uwzględnieniu współczynnika zgodności.

  • Od września 2019 roku

   Od września 2019 roku

   W zakresie wszystkich nowo zarejestrowanych pojazdów w ramach testu RDE sprawdza się, czy nie są przekraczane wartości graniczne tlenków azotu, przewidziane w normie Euro 6, przy uwzględnieniu współczynnika zgodności.

  • Koniec 2020 roku

   Koniec 2020 roku

   Do końca 2020 roku dla wszystkich pojazdów będą ustalane zarówno wartości WLTP, jak i NEDC. Z chwila certyfikacji pojazdu wartości te będzie można znaleźć również w dokumentach pojazdu. Od 2021 roku ustalone wartości WLTP będą jedynymi wartościami zużycia paliwa i emisji spalin w zakresie wszystkich samochodów osobowych. Zmiana ta nie będzie dotyczyła pojazdów używanych. Zachowają one swoje certyfikowane wartości NEDC, o ile data pierwszej rejestracji będzie przypadać przed 31 sierpnia 2017 roku.

  Pytania i odpowiedzi


  Znajdź odpowiedzi na swoje pytania dotyczące WLTP.

  Pytania i odpowiedzi


  Znajdź odpowiedzi na swoje pytania dotyczące WLTP.

  Producent pojazdów marki Mercedes-Benz odpowie na Twoje pytania dotyczące WLTP: co się zmienia i co to oznacza dla Ciebie jako klienta?
   • Co to jest WLTP?

    Co to jest WLTP?

    Skrót WLTP oznacza Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure. Jest to procedura testowa służąca do wyznaczania wielkości zużycia paliwa i emisji spalin dla danego pojazdu na hamowni. Procedura WLTP będzie wdrażana stopniowo od 1 września 2017 i zastąpi dotychczasową procedurę NEDC. Dynamiczny przebieg WLTP daje znacznie większą zgodność z realną eksploatacją pojazdu, niż dotychczas.

    WLTP przewiduje znacznie większe przyspieszenia oraz wyraźnie dynamiczniejszy profil jazdy. Maksymalną prędkość zwiększono do 131 km/h, a prędkość średnią do 47 km/h.

    Czas jazdy wydłużono o 10 minut; podniesiono udział symulowanych na hamowni odcinków autostradowych; jednocześnie skrócono czasy postoju. Pokonywany odcinek jest dwukrotnie dłuższy: 23 km. Punkty przełączania biegów są obliczane zawczasu, indywidualnie dla danego pojazdu i zastosowanego w nim układu przeniesienia napędu.

    Ocena będzie w przyszłości uwzględniała wszystkie elementy wyposażenia dodatkowego mające wpływ na aerodynamikę, na opór toczenia lub na masę pojazdu. Wyższym wskaźnikiem CO2 będzie skutkowało również zużywanie energii elektrycznej na funkcje komfortowe. W pierwszej fazie WLTP ignorowany będzie jedynie układ klimatyzacyjny.

    Celem WLTP jest stworzenie standardu obowiązującego na całym świecie. Kraje UE idą tu w pierwszym szeregu. Ułatwi to porównywanie zużycia paliwa i emisji szkodliwych substancji z pojazdów różnych producentów. Jednolite standardy ułatwią organom urzędowym kontrolowanie, czy przestrzegane są ustawowe limity szkodliwych emisji spalin: węglowodorów (HC), tlenku węgla (CO), tlenków azotu (NOx) czy cząstek stałych.

   • Co to jest WLTC?

    Co to jest WLTC?

    Cykle jazdy w WLTP nazywają się WLTC: Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle. Dla różnych typów pojazdów przewidziano w WLTP trzy odmienne cykle jazdy, adekwatne do jednostkowego obciążenia mocy.

    Przeważająca większość aut osobowych zarejestrowanych na terenie UE, których jednostkowe obciążenie mocy przekracza 34 kW/t (46 KM/t), będzie zaliczona do klasy 3 WLTC.

    Cykl testowy dla pojazdów klasy 3 składa się z czterech części: Low, Medium, High i Extra High. Symulują one eksploatację pojazdu w mieście, poza terenem zabudowanym, na drodze ekspresowej i na autostradzie.

   • Co to jest NEDC?

    Co to jest NEDC?

    NEDC (pol. Nowy Europejski Cykl Jazdy) to cykl testowy obowiązujący w tej chwili dla samochodów osobowych. Pierwszy europejski cykl jazdy wprowadzono w roku 1970, aby dać klientom powtarzalne wyniki umożliwiające porównywanie aut różnych producentów. W 1992 r. rozszerzono zakres tego cyklu poza ruch miejski.

    Średnia prędkość w NEDC jest niewielka: 34 km/h; nieduże są także przyspieszenia i prędkość maksymalna, wynosząca 120 km/h. Układ tego cyklu nie odzwierciedla już występującego obecnie przeciętnego udziału poszczególnych rodzajów dróg.

    Pomiary nie uwzględniają tu ani aerodynamiki i masy pojazdu, ani ilości energii zużywanej przez elementy wyposażenia dodatkowego i funkcje komfortowe, takie jak układ klimatyzacyjny, radio czy ogrzewanie fotela. Dochodzą do tego parametry technologiczne, prowadzące do rozbieżności. Stosunkowo duże znaczenie w NEDC ma np. technologia start-stop, gdyż NEDC zawiera dużo postojów.

    Dla samochodów ze skrzynią manualną przy ustalaniu punktów przełączania biegów nie uwzględnia się w NEDC żadnych parametrów specyficznych dla danego pojazdu. Może to skutkować znacznymi rozbieżnościami względem realnej eksploatacji. Nieustanny postęp techniczny sprawił, że NEDC stał się metodą przestarzałą.

   • Co to jest RDE?

    Co to jest RDE?

    RDE (Real Driving Emissions) to test drogowy służący do kontrolowania emisji substancji szkodliwych. Ma on opisywać poziomy emisji występujące w realnym ruchu drogowym. Dotychczas pomiary emisji spalin do homologacji typu odbywały się wyłącznie na hamowniach. Od marca 2016 emisję zanieczyszczeń należy – w zdefiniowanych warunkach – mierzyć także w realnej eksploatacji na drodze.

    Kontrolnemu pomiarowi za pomocą urządzenia PEMS (Portable Emissions Measurement System) podlega emisja tlenków azotu (NOx) oraz tlenku węgla (CO). Później kontrolowane będą także emisje cząstek stałych. Nie istnieje przy tym sztywno ustalony cykl – jazda i pomiary odbywają się w realnym ruchu drogowym zgodnym z przepisami ruchu drogowego. Pojazdy są w ruchu przez 90-120 minut na drogach publicznych; po jednej trzeciej czasu przypada na teren zabudowany, na teren niezabudowany i na autostradę.

    Dla jazdy miejskiej przewidziana jest średnia prędkość między 15 a 30 km/h, natomiast na autostradzie prędkość powinna wynosić 90 i co najwyżej 110, nie więcej jednak niż 145 km/h. Temperatura zewnętrzna musi mieścić się w przedziale od 0 do 30 °C, a układ klimatyzacyjny być załączony. Jazda testowa nie może się odbywać na wysokości większej niż 700 metrów nad poziomem morza, a różnica wysokości nie może przekraczać 100 metrów.

    Od września 2017 w testach drogowych RDE będzie obowiązywało przestrzeganie granicznych emisji substancji szkodliwych wg Euro 6. W pierwszej fazie od 1 września 2017 zasada ta obejmie typy nowo certyfikowane, a najpóźniej od 1 września 2019 wszystkie typy.

    Wniosek o przesłanie wyników RDE.

    Wyniki RDE dla samochodów Mercedes-Benz, uzyskane zarówno przez markę Mercedes-Benz jako producenta, jak i przez niezależne służby techniczne posiadające państwową certyfikację, można otrzymać wysyłając formularz kontaktowy z podaniem rodziny testowej PEMS dla danego pojazdu Mercedes-Benz. Numer rodziny testowej PEMS dla danego pojazdu można sprawdzić na stronie głównej Zrzeszenia Producentów Pojazdów Samochodowych (ACEA).

   • WLTP versus NEDC: Co się zmienia?

    WLTP versus NEDC: Co się zmienia?

    W przeciwieństwie do cyklu NEDC cykl jazdy WLTP trwa o 10 minut dłużej, a czas postoju zmalał do 13 procent. Całkowita długość cyklu wynosi 23,5 kilometrów, więc jest ponad dwukrotnie większa niż w przypadku cyklu NEDC, w którym wynosi 11 kilometrów. Obejmuje on większe średnie prędkości do 131 km/h, poddaje pojazdy większym wahaniom prędkości oraz stawia znacznie surowsze wymagania.

    Ponadto nie jest już testowana tak jak dotychczas tylko podstawowa wersja modelu, lecz również uwzględniane jest wyposażenie dodatkowe. Punkty przełączania są obliczane na samym początku odpowiednio dla danego pojazdu i zespołu napędowego. Indywidualne obliczenia przekładają się pozytywnie na manualne przełączniki w porównaniu do stałych punktów przełączania w przypadku procedury NEDC.

   • Co się zmienia dla mnie jako klienta?

    Co się zmienia dla mnie jako klienta?

    Dzięki wprowadzeniu procedury WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) zwiększa się przejrzystość danych zużycia paliwa. Klienci odnoszą korzyści z procedury WLTP, ponieważ zapewnia ona bardziej realistyczną skalę porównawczą wartości zużycia paliwa i emisji spalin w różnych modelach pojazdów.

    W przypadku innych warunków brzegowych będą zmieniać się również wartości emisji CO2 i zużycia paliwa: samochód identyczny pod względem technicznym w przypadku procedury WLTP, w związku z tym procesem ma wyższą wartość emisji CO2 i zużycia paliwa niż w przypadku procedury NEDC (nowy europejski cykl jazdy). Jest to spowodowane np. uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego i zaostrzonych warunków brzegowych w nowym cyklu.

    Dokonując wyboru wyposażenia specjalnego, w przyszłości klienci będą mogli ustalać bardziej dokładnie niż dotychczas wartość CO2 swojego modelu samochodu. W celu zapewnienia jasności i maksymalnej przejrzystości producent pojazdów marki Mercedes-Benz będzie uczestniczyć aktywnie w fazie wprowadzania procedury WLTP i udzielać konkretnych informacji przedstawicielom i klientom.

    Będą również udostępniane w nowej formie informacje dotyczące wyposażenia: od modelu o najmniejszym zapotrzebowaniu na energię aż po wersję o największym zapotrzebowaniu na energię. Numerycznie rozpiętość ta sięga od „WLTP Low“ (minimalne wyposażenie dodatkowe) do „WLTP High“ (maksymalne wyposażenie dodatkowe).