Dynamiczny profil jazdy.

Dynamiczny profil jazdy.

Podczas procedury WLTP zostaje odwzorowany szerszy i dynamiczniejszy profil jazdy, który pod względem zużycia paliwa i emisji spalin wykazuje bardziej urealnione wartości niż wartości znane dotychczas z procedury NEDC. Rzeczywiste zużycie paliwa w pojazdach nie zmienia się, natomiast bardziej surowy cykl testowy powoduje, że większość zmierzonych wartości zużycia paliwa jest wyższa.

Pomimo, że procedura NEDC zapewnia możliwość porównywania w odniesieniu do poszczególnych producentów, jest ona uważana za przestarzałą. Występują zasadnicze różnice między pomiarem laboratoryjnym i drogowym. Procedura WLTP uwzględnia jednak w znacznie większym stopniu czynniki wpływające na zużycie paliwa.

Przyczyna wzrostu tkwi również w tym, że wyposażenie specjalne będzie w przyszłości również uwzględniane w wartości CO₂ pojazdu. Różnica wzrostu wartości CO₂ z procedury NEDC w stosunku do procedury WLTP w danym pojeździe może jednak odbiegać w zależności od technologii i wyposażenia.