Polityka jakościowa i środowiskowa.

Celem strategicznym Mercedes-Benz Polska jest osiągnięcie pozycji wiodącego dystrybutora pojazdów, części zamiennych i akcesoriów marek Mercedes-Benz i smart w Polsce oraz zapewnienie profesjonalnej obsługi posprzedażnej i tym samym optymalne zaspokojenie potrzeb Klientów. Cel ten realizujemy jednocześnie kontrolując oraz minimalizując negatywny wpływ na środowisko i chroniąc zasoby naturalne.

Dążymy do osiągania stałego i rentownego wzrostu firmy dzięki doskonałym produktom i wysoce zmotywowanym pracownikom, przy zachowaniu najwyższych standardów etycznych.

W centrum naszej uwagi znajduje się Klient. Dążymy do tego, aby obok najlepszych produktów i usług oferować naszym Klientom jakość obsługi i relacje, które będą najważniejszym czynnikiem wyróżniającym nas wśród konkurencji.

W naszym działaniu kierujemy się czterema wartościami korporacyjnymi, takimi jak dyscyplina, pasja, szacunek i uczciwość. Zasady te składają się na "kulturę doskonałości", która oznacza dążenie do optymalizacji naszych działań w stosunku do Klientów, partnerów biznesowych i pracowników, przy czym nasza determinacja w tym działaniu jest ważnym elementem kultury biznesowej:

• oferujemy najwyższej jakości produkty i usługi z segmentu premium, rozszerzamy paletę usług aby nie tylko zaspokajać, ale wręcz wyprzedzać i inspirować potrzeby klienta,
• promujemy innowacyjne rozwiązania we współpracy z naszymi partnerami biznesowymi, jak sieć dealerska i dostawcy; kluczową rolę odgrywają tu Autoryzowani Dealerzy i Autoryzowane Serwisy, gwarantujące najwyższą jakość obsługi Klienta,
• konsekwentnie badamy poziom motywacji pracowników, podnosimy ich kwalifikacje i dążymy do pełnego rozwoju ich potencjału – równocześnie stawiając im wysokie wymagania.

Nasza troska o ochronę środowiska w tym zapobieganie zanieczyszczeniom przejawia się tym, że:
• wybierając produkty i ustalając procesy uwzględniamy ich wpływ na środowisko naturalne oraz, o ile jest to uzasadnione ekonomicznie, stosujemy najlepsze dostępne metody techniczne,
• w naszą politykę włączamy dostawców, zleceniobiorców oraz firmy obce,
• oszczędnie korzystamy z surowców oraz energii i wykorzystujemy ponownie surowce wtórne,
• informujemy naszych Klientów o cechach naszych produktów mających istotny wpływ na środowisko naturalne oraz o ich bezpiecznej i ekologicznej obsłudze i utylizacji,
• jasno przyporządkowujemy kompetencje,
• przeprowadzamy regularnie wewnętrzne audyty w zakresie ochrony środowiska, mające na celu utrzymanie i dalszy rozwój wydajnego zarządzania środowiskiem.

 

Odpowiedzialność za realizację Polityki jakościowej i środowiskowej spoczywa na wszystkich pracownikach firmy.

 

Wolfgang Bremm von Kleinsorgen
Prezes Zarządu
Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o.