She's Mercedes


She’s Mercedes.

Każdy sukces kryje w sobie wyjątkową historię.

She's Mercedes


She’s Mercedes.

Każdy sukces kryje w sobie wyjątkową historię.

Świat Mercedesa: She's Mercedes

Dążenie do doskonałości to cecha, która charakteryzuje wszystkie kobiety sukcesu. Czy istnieje uniwersalny wzorzec sukcesu, skoro to inteligentna i zrównoważona gra osobistego i zawodowego spełnienia?

Rola kobiet we współczesnym społeczeństwie ulega nieustającej zmianie. Coraz częściej obejmują stanowiska kierownicze w biznesie, polityce i życiu społecznym, maja władzę, uznanie i pieniądze.

Konkurs She’s Mercedes to niepowtarzalna okazja, pozwalająca nie tylko na poznanie nowych ludzi, podzielenie się pasją i osobistym sukcesem, ale przede wszystkim szansa na stanie się niezapomnianą inspiracją i wzorcem do naśladowania przez inne kobiety.  

She's Mercedes: zgłoszenia

Zgłoszenia

She's Mercedes: regulamin

Regulamin

She's Mercedes: kontakt

Kontakt