WLTP i RDE I Samochody dostawcze Mercedes-Benz

WLTP i RDE - nowe procedury testowe.

WLTP i RDE.

Procedury certyfikacji również się starzeją. W związku z tym światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich (ang. „Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure”, w skrócie WLTP) zastępuje procedurę NEDC w zakresie określania wartości zużycia paliwa i emisji. Nowy europejski cykl jazdy (ang. „New European Driving Cycle”, NEDC) stosowany w Europie od 1992 r. został początkowo opracowany jako teoretyczny test pomiarowy. Jednak nowoczesna procedura certyfikacji powinna dostarczać możliwie najbardziej realistyczne wartości. Procedura NEDC nie spełnia już tego postulatu. Dlatego z inicjatywy Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNECE) opracowano procedurę WLTP. Nowy cykl WLTP bazuje na rzeczywistych danych pozyskanych empirycznie dotyczących jazdy po drogach w Azji, Europie i USA, dzięki czemu jest znacznie bardziej reprezentatywny.

Dodatkowo w ramach nowej procedury certyfikacji emisje szkodliwych substancji mierzone są podczas rzeczywistej eksploatacji na drodze: W przypadku najnowszych norm emisji spalin Euro 6c, Euro 6d-TEMP i Euro 6d, certyfikacja zgodnie z WLTP w laboratorium jest uzupełniana poprzez pomiar emisji zanieczyszczeń na drodze. Określenie rzeczywistych emisji z jazdy (ang. „Real Driving Emissions”, w skrócie RDE) ma zapewnić zachowanie wartości granicznych emisji tlenków azotu i liczby cząstek stałych nie tylko w warunkach laboratoryjnych, ale również w rzeczywistym ruchu drogowym.

Wartości bardziej przejrzyste i bliższe zużyciu paliwa na drodze.

Procedura WLTP znacznie zmniejsza różnicę między wartościami określanymi podczas badania na stanowisku kontrolnym a rzeczywistymi wartościami zużycia paliwa. Jest to zasługą nowego cyklu jazdy, który lepiej odzwierciedla dzisiejsze style jazdy. Ponadto wartości zużycia paliwa należy wskazać indywidualnie dla każdego pojazdu. Oznacza to, że przy określaniu wartości certyfikacyjnych uwzględnia się masę, opór powietrza i opór toczenia, a także elementy wyposażenia dodatkowego. Do tego dochodzi określenie rzeczywistych emisji z jazdy (ang. „Real Driving Emissions”, w skrócie RDE), które zapewnia zachowanie wartości granicznych emisji tlenków azotu i liczby cząstek stałych nie tylko w warunkach laboratoryjnych, ale również w rzeczywistym ruchu drogowym.

Jednak również WLTP nie dostarcza „indywidualnych” wartości zużycia paliwa. Pozostaje ustandaryzowanym cyklem testowym, który nie jest w stanie odzwierciedlić indywidualnego zużycia paliwa przez każdego kierowcę. Rzeczywiste zużycie paliwa przez pojazd na drodze zależy w znacznym stopniu od indywidualnego zachowania podczas jazdy, charakterystyki trasy, natężenia ruchu drogowego, obciążenia pojazdu i okoliczności zewnętrznych, takich jak temperatura.

WLTP i RDE w skrócie

WLTP

Objasnienie zasad nowej procedury pomiarowej i nazwenictwa cykli pomiarowych.

RDE

Emisje cząstek stałych i węgla zmierzone na drodze: rzeczywiste emisje z jazdy (Real Driving Emissions, RDE).

Rodzaje emisji

Mniejsza emisja zanieczyszczeń – lepsza jakość powietrza.

Konsekwencje dla klienta

Jednolita certyfikacja, różne opodatkowanie.

Faza przejściowa

Różne terminy przejścia w całej UE.

Zachowanie podczas jazdy

Inteligentna jazda, oszczędzanie paliwa. Optymalizacja wydajności poprzez zachowanie podczas jazdy.

Lorem Ipsum