Mniejsza emisja zanieczyszczeń – lepsza jakość powietrza.

Dwa rodzaje emisji: CO2 i zanieczyszczenia.

Zasadniczo silniki spalinowe są przyczyną dwóch rodzajów emisji - po pierwsze CO2, a po drugie zanieczyszczenia, takie jak np. tlenki azotu i cząstki stałe. Rosnący udział CO2 w atmosferze jest odpowiedzialny za ocieplenie klimatu. Emisje CO2 pojazdu są proporcjonalne do ilości spalanego paliwa.

Aby poprawić jakość powietrza – przede wszystkim w miastach – różne poziomy obowiązującej normy emisji spalin Euro 6 wymagają przestrzegania rygorystycznych wartości granicznych emisji zanieczyszczeń. Największe znaczenie ma przy tym redukcja emisji tlenków azotu (NOx) i drobnych pyłów. Tlenki azotu powstają podczas reakcji azotu z tlenem. Ze względu na liczne stopnie utlenienia oraz związki azotu i tlenu, w odniesieniu do tlenków azotu używa się skrótu NOx. W definicji wartości granicznych dla cząstek stałych szczególną rolę odgrywają drobne pyły, które mogą bez przeszkód przenikać przez mechanizmy filtrujące ludzkich błon śluzowych. Inne związki chemiczne, dla których podczas certyfikacji pojazdów zgodnie z różnymi poziomami normy emisji spalin Euro 6 należy zachować wartości graniczne emisji zanieczyszczeń, obejmują przykładowo tlenek węgla (CO) i węglowodory (HC).

Lorem Ipsum