Okres przejściowy.

Różne terminy przejścia w całej UE.

Okres przejściowy od NEDC do WLTP.

Jedno jest pewne: do końca 2020 r. wszystkie 28 krajów UE będzie musiało przejść na nową certyfikację zgodnie z WLTP. Harmonogram przekazywania wartości zużycia paliwa i emisji oraz dostosowania sposobu obliczania podatku drogowego nie jest jednak jednolity w całej UE.

Wartości NEDC zostają tymczasowo zachowane.

Różnice między NEDC i NEDC obliczonym z WLTP.

Oprócz wartości WLTP, do końca 2020 r. dla wszystkich pojazdów nadal muszą być określane wartości NEDC. Wartości te znajdują się również w dokumentach pojazdu. Dlatego w przyszłości po certyfikacji zgodnie z WLTP wartość NEDC będzie obliczana zgodnie z procedurą określoną przez ustawodawcę. Nadal obowiązują warunki ramowe określone w WLTP.

Obliczone wartości NEDC są podstawą ustalenia emisji CO2 dla floty pojazdów producenta. Wartości te pierwotnie definiowane były na podstawie certyfikatu NEDC.

Różne terminy, różne wartości graniczne.

Klasy pojazdów M1 i N1 – różnice.

Certyfikat WLTP rozróżnia zarówno pod względem wartości granicznych, jak i terminów wprowadzenia między pojazdami z homologacją osobową (M1) i pojazdami z homologacją ciężarową (N1): Pojazdy z homologacją ciężarową N1 grupy II i III oraz kategorii N2 zostaną objęte obowiązkiem przejścia z NEDC na certyfikację zgodnie z WLTP rok później niż pojazdy z homologacją osobową. Oznacza to, że WLTP obowiązuje dla nowych atestów typu z homologacją ciężarową N1 grupy II i III oraz klasy N2 od 1 września 2018 r. i od 1 września 2019 r. dla wszystkich nowo zarejestrowanych pojazdów.

Wyjątek stanowią pojazdy o masie odniesienia powyżej 2 840 kg, np. wersje modelu Sprinter. Dla tych pojazdów WLTP nie obowiązuje. Będą one nadal certyfikowane zgodnie z normą emisji spalin Euro VI na hamowni. W przypadku mas odniesienia od 2 380 kg do 2 840 kg istnieje prawo wyboru między certyfikacją zgodnie z WLTP na hamowni podwoziowej lub certyfikacją na hamowni.

Lorem Ipsum