WLTP.

Bardziej realistyczne określanie zużycia paliwa i emisji.

Nowa procedura WLTP.

Procedury certyfikacji również się starzeją. W związku z tym światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich (ang. „Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure”, w skrócie WLTP) zastępuje procedurę NEDC w zakresie określania wartości zużycia paliwa i emisji. Nowy europejski cykl jazdy (ang. „New European Driving Cycle”, NEDC) stosowany w Europie od 1992 r. został początkowo opracowany jako teoretyczny test pomiarowy. Jednak nowoczesna procedura certyfikacji powinna dostarczać możliwie najbardziej realistycznych wartości, umożliwiających porównywanie różnych typów pojazdów. Procedura NEDC nie spełnia już tego postulatu. Dlatego z inicjatywy Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNECE) opracowano procedurę WLTP. 

Nowy cykl jazdy i specyficzne wartości dla każdego pojazdu.

Porównanie WLTP i NEDC.

Nowością w certyfikacji WLTP jest przede wszystkim cykl testowy oraz wymóg wykazywania specyficznych wartości zużycia paliwa dla każdej możliwej konfiguracji danego pojazdu.

Ponadto w ramach procedury WLTP ustala się wartości zużycia paliwa i emisji dla określonego pojazdu, ponieważ zarówno masa, jak i opory powietrza oraz toczenia pojazdu mogą się zmieniać w zależności od jego wyposażenia. Uwzględniane są również opcjonalne elementy wyposażenia. Jeżeli przykładowo klient wybierze w wyposażeniu dodatkowym koło o dobrej aerodynamice, może ono mieć pozytywny wpływ na zużycie paliwa.

Objaśnienie faz cyklu WLTP oraz różnic w stosunku do poprzedniej procedury pomiarowej.

Oznaczenie poszczególnych faz badania w cyklu WLTP:
  • Faza 1 „low” – wolna – faza ta symuluje użytkownie auta w obszarze miejskim/śródmiejskim
  • Faza 2 „medium” – średnia - faza ta symuluje użytkownie auta na obrzeżach miasta
  • Faza 3 „high” – szybka - faza ta symuluje użytkownie auta na drodze lokalnej
  • Faza 4 „extra high” - bardzo szybka - faza ta symuluje użytkownie auta na autostradzie

 

W porównaniu obu cyklów testowych wyraźnie widać, że cykl WLTP jest bardziej realistyczny i wymagający niż NEDC: trwa 30 zamiast 20 minut, obejmuje więcej przyspieszeń, a czas postoju pojazdu znacznie się skraca. Również prędkość maksymalna na poziomie 131 km/h jest o ok. 10 km/h wyższa od prędkości w cyklu NEDC.

52% cyklu pomiarowego stanowi symulowana jazda miejska, 48% symulowana jazda w warunkach pozmiejskich. Zredukowano również czas postoju samochodu - w poprzedniej procedurze pomiarowej wynosił on około 25%, w przypadku WLTP wynosi on 13%.

Wartości bliższe zużyciu na drodze.

Zalety WLTP.

Wartości ustalone w ramach procedury WLTP będą znacznie bliższe rzeczywistemu zużyciu paliwa na drodze niż wartości ustalone w ramach procedury NEDC. Jest to zasługą nowego cyklu jazdy, który lepiej odzwierciedla dzisiejsze style jazdy. Ponadto wartości zużycia paliwa należy wskazać indywidualnie dla każdego pojazdu. Oznacza to, że przy określaniu wartości certyfikacyjnych uwzględnia się masę, opór powietrza i opór toczenia, a także elementy wyposażenia dodatkowego.

Jednak również WLTP nie dostarcza „indywidualnych” wartości zużycia paliwa. Pozostaje ustandaryzowanym cyklem testowym, który nie jest w stanie odzwierciedlić indywidualnego zużycia paliwa przez każdego kierowcę. Rzeczywiste zużycie paliwa przez pojazd na drodze zależy w znacznym stopniu od indywidualnego zachowania podczas jazdy, charakterystyki trasy, natężenia ruchu drogowego, obciążenia pojazdu i okoliczności zewnętrznych, takich jak temperatura. Za sprawą ustandaryzowanej procedury testowej nie da się odtworzyć tych warunków w relacji jeden do jednego.

Lorem Ipsum