Podane wartości ustalono zgodnie z przewidzianą przepisami procedurą pomiarową. Są to „wartości CO2 WLTP” w rozumieniu Art. 2 pkt 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1152 oraz 2017/1153. Wartości zużycia paliwa obliczono na bazie tych danych. Dane dotyczące zużycia energii elektrycznej zostały określone na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 692/2008.”

Lorem Ipsum