Cyfrowa rejestracja informacji.

Łatwe rejestrowanie i dokumentowanie każdego przejazdu.

Nasza oferta.

Dzięki Mercedes PRO connect, monitorowanie i rejestrowanie wykorzystania pojazdów w Twojej flocie jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Każdy przejazd jest rejestrowany w pełni automatycznie oraz dostępny w narzędziu do zarządzania pojazdami i aplikacji Mercedes PRO connect1.

Elektroniczne zarządzanie przejazdami.

Zyskujesz szybki dostęp do kluczowych danych pojazdów floty, na przykład dotyczących przejechanych tras.2

Elektroniczna książka jazd.

Podpisany dokument PDF do deklaracji podatkowej otrzymasz za naciśnięciem przycisku3,2.
1

Aplikacji Mercedes PRO connect nie wolno obsługiwać podczas jazdy. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo odwrócenia uwagi kierowcy od sytuacji na drodze, przez co może on zagrozić bezpieczeństwu własnemu i osób trzecich. Należy również przestrzegać ustawowych przepisów obowiązujących w kraju, w którym się aktualnie przebywa.

2

W pojazdach wyposażonych w układ dalszej pracy silnika po wyjęciu kluczyka (MW1) istnieją ograniczenia funkcjonalne w korzystaniu z usług Mercedes PRO connect „Elektroniczne zarządzanie przejazdami” i „Elektroniczna książka jazd”. Gdy dalsza praca silnika po wyjęciu kluczyka jest aktywna, rozpoznawana jest tylko jedna jazda.

3

Jeśli chcesz wykorzystać „Elektroniczną książkę jazd” jako dokumentację podatkową, należy wcześniej koniecznie ustalić, czy forma i treść dostarczanych informacji odpowiadają przepisom prawa podatkowego stosowanym przez lokalny urząd skarbowy.

Elementy składowe Mercedes PRO connect.

Dowiedz się więcej o elementach składowych Mercedes PRO connect, które umożliwiają i przede wszystkim znacznie ułatwiają komunikację między menedżerami floty, kierowcami i pojazdami.

Nasz Pakiet Powitalny: testuj bezpłatnie nawet przez 12 miesięcy!  

Idealna okazja, by odkryć zalety Mercedes PRO connect: zapewnij sobie rabat i dzięki naszemu pakietowi powitalnemu bezpłatnie korzystaj z produktów „Cyfrowa ewidencja przebiegu pojazdu” i „Elektroniczne zarządzanie przejazdami” oraz wielu innych produktów i usług Mercedes PRO connect nawet przez 12 miesięcy bez zobowiązań.1

1

Okresy ważności i zakresy pakietu powitalnego mogą się różnić w zależności od typoszeregu, roku produkcji, jak również daty kupna pojazdu. Szczegóły dotyczące aktualnej oferty lub aktualnych ofert są dostępne w Portalu PRO dla danego rynku. Gdy minie termin ważności aktualnego pakietu powitalnego, Twoje firmowe konto Mercedes PRO pozostanie aktywne. Wraz z upływem terminu ważności pakietu powitalnego kończy się również ważność wszystkich zawartych w nim produktów i nie są już one dostępne do pojazdu. Aby nadal korzystać z całego portfolio produktów, należy po wygaśnięciu pakietu powitalnego ponownie nabyć odpowiednie produkty i usługi.

Lorem Ipsum