Cyfrowa ewidencja przebiegu pojazdu.

Wypełnianie ewidencji przebiegu pojazdu nie będzie już konieczne.

Koniec z ręcznym wypełnianiem ewidencji przebiegu pojazdu: dzięki „Cyfrowa ewidencja przebiegu pojazdu ”1,2 dostępnej w ramach usługi Mercedes PRO connect zyskasz przejrzystą prezentację wszystkich jazd swoich pojazdów oraz za naciśnięciem przycisku otrzymasz podpisany dokument PDF do deklaracji podatkowej3.

1

Usługi Mercedes PRO connect są dostępne dla pojazdów eVito produkowanych od 03/2019.

2

W pojazdach wyposażonych w układ dalszej pracy silnika po wyjęciu kluczyka (MW1) istnieją ograniczenia funkcjonalne w korzystaniu z usług Mercedes PRO connect „Elektroniczne zarządzanie przejazdami” i „Elektroniczna książka jazd”. Gdy dalsza praca silnika po wyjęciu kluczyka jest aktywna, rozpoznawana jest tylko jedna jazda.

3

Jeśli chcesz wykorzystać „Elektroniczną książkę jazd” jako dokumentację podatkową, należy wcześniej koniecznie ustalić, czy forma i treść dostarczanych informacji odpowiadają przepisom prawa podatkowego stosowanym przez lokalny urząd skarbowy.

Przegląd Twoich korzyści.

Ewidencja przebiegu w PDF.

Ewidencja przebiegu w PDF.

 
Digitale Erfassung aller Daten

Cyfrowa rejestracja wszystkich danych.

 
Einfachere Arbeitsabläufe

Uproszczenie procesów roboczych.

 

Zawarte usługi.

  1. Elektroniczne zarządzanie przejazdami

  2. Cyfrowa ewidencja przebiegu pojazdu

1

Usługi Mercedes PRO connect są dostępne dla pojazdów eVito produkowanych od 03/2019.

2

W pojazdach wyposażonych w układ dalszej pracy silnika po wyjęciu kluczyka (MW1) istnieją ograniczenia funkcjonalne w korzystaniu z usług Mercedes PRO connect „Elektroniczne zarządzanie przejazdami” i „Elektroniczna książka jazd”. Gdy dalsza praca silnika po wyjęciu kluczyka jest aktywna, rozpoznawana jest tylko jedna jazda.

3

Aplikacji Mercedes PRO connect nie wolno obsługiwać podczas jazdy. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo odwrócenia uwagi kierowcy od sytuacji na drodze, przez co może on zagrozić bezpieczeństwu własnemu i osób trzecich. Należy również przestrzegać ustawowych przepisów obowiązujących w kraju, w którym się aktualnie przebywa.

4

W zależności od rynku kierowca ma maksymalnie trzy możliwości przydzielenia przejazdu do następujących kategorii: przejazd służbowy, przejazd prywatny lub droga do pracy.

5

Jeśli chcesz wykorzystać „Elektroniczną książkę jazd” jako dokumentację podatkową, należy wcześniej koniecznie ustalić, czy forma i treść dostarczanych informacji odpowiadają przepisom prawa podatkowego stosowanym przez lokalny urząd skarbowy.

Kompatybilne modele i aplikacje.

Pojazdy i modele

Sprinter 910, Sprinter 907, Vito 447 (od 05/2019), eVito 4471, Klasa V 447 (od 03/2020)

Narzędzie do Zarządzania Pojazdami
Aplikacja Mercedes PRO connect
1

Usługi Mercedes PRO connect są dostępne dla pojazdów eVito produkowanych od 03/2019.

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności usług do danego pojazdu znajdują się tutaj:

Przegląd usług Mercedes PRO connect

Nasz pakiet powitalny: testuj bezpłatnie nawet przez 12 miesięcy!  

Idealna okazja, by odkryć zalety Mercedes PRO connect: zapewnij sobie rabat i dzięki naszemu pakietowi powitalnemu bezpłatnie korzystaj z produktów „Cyfrowa ewidencja przebiegu pojazdu” i „Elektroniczne zarządzanie przejazdami” oraz wielu innych produktów i usług Mercedes PRO connect nawet przez 12 miesięcy bez zobowiązań.1

1

Okresy ważności i zakresy pakietu powitalnego mogą się różnić w zależności od typoszeregu, roku produkcji, jak również daty kupna pojazdu. Szczegóły dotyczące aktualnej oferty lub aktualnych ofert są dostępne w Portalu PRO dla danego rynku. Gdy minie termin ważności aktualnego pakietu powitalnego, Twoje firmowe konto Mercedes PRO pozostanie aktywne. Wraz z upływem terminu ważności pakietu powitalnego kończy się również ważność wszystkich zawartych w nim produktów i nie są już one dostępne do pojazdu. Aby nadal korzystać z całego portfolio produktów, należy po wygaśnięciu pakietu powitalnego ponownie nabyć odpowiednie produkty i usługi.

Lorem Ipsum