Elektroniczne zarządzanie przejazdami.

Stały podgląd wykorzystania pojazdów.

Służbowo czy prywatnie? Możesz w prosty sposób kategoryzować przejazdy i odnosić korzyści dzięki przejrzystej prezentacji wszystkich przejazdów swoich kierowców.

Przegląd Twoich korzyści.

Digitale Erfassung aller Daten

Cyfrowa rejestracja wszystkich danych.

 
Transparenz über Fahrzeugnutzung

Całkowita przejrzystość użytkowania pojazdu.

 
Ułatwione rozliczenia

Ułatwione rozliczenia

 

Zawarte usługi.


1

Usługi Mercedes PRO connect są dostępne dla pojazdów eVito produkowanych od 03/2019.

2

W pojazdach wyposażonych w układ dalszej pracy silnika po wyjęciu kluczyka (MW1) istnieją ograniczenia funkcjonalne w korzystaniu z usług Mercedes PRO connect „Elektroniczne zarządzanie przejazdami” i „Elektroniczna książka jazd”. Gdy dalsza praca silnika po wyjęciu kluczyka jest aktywna, rozpoznawana jest tylko jedna jazda.

3

Aplikacji Mercedes PRO connect nie wolno obsługiwać podczas jazdy. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo odwrócenia uwagi kierowcy od sytuacji na drodze, przez co może on zagrozić bezpieczeństwu własnemu i osób trzecich. Należy również przestrzegać ustawowych przepisów obowiązujących w kraju, w którym się aktualnie przebywa.

4

W zależności od rynku kierowca ma maksymalnie trzy możliwości przydzielenia przejazdu do następujących kategorii: przejazd służbowy, przejazd prywatny lub droga do pracy.

Kompatybilne modele i aplikacje.

Pojazdy i modele

Sprinter 910, Sprinter 907, Vito 447 (od 05/2019), eVito 4471, Klasa V 447 (od 03/2020)

Narzędzie do zarządzania pojazdami

Aplikacja Mercedes PRO connect

 
1

Usługi Mercedes PRO connect są dostępne dla pojazdów eVito produkowanych od 03/2019.

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności usług do danego pojazdu znajdują się tutaj:

Przegląd usług Mercedes PRO connect

Nasz Pakiet Powitalny: testuj bezpłatnie nawet przez 12 miesięcy!

Idealna okazja, by odkryć zalety Mercedes PRO connect: zapewnij sobie rabat i dzięki naszemu pakietowi powitalnemu bezpłatnie korzystaj z produktów „Cyfrowa ewidencja przebiegu pojazdu” i „Elektroniczne zarządzanie przejazdami” oraz wielu innych produktów i usług Mercedes PRO connect nawet przez 12 miesięcy bez zobowiązań.1

1

Okresy ważności i zakresy pakietu powitalnego mogą się różnić w zależności od typoszeregu, roku produkcji, jak również daty kupna pojazdu. Szczegóły dotyczące aktualnej oferty lub aktualnych ofert są dostępne w Portalu PRO dla danego rynku. Gdy minie termin ważności aktualnego pakietu powitalnego, Twoje firmowe konto Mercedes PRO pozostanie aktywne. Wraz z upływem terminu ważności pakietu powitalnego kończy się również ważność wszystkich zawartych w nim produktów i nie są już one dostępne do pojazdu. Aby nadal korzystać z całego portfolio produktów, należy po wygaśnięciu pakietu powitalnego ponownie nabyć odpowiednie produkty i usługi.

Lorem Ipsum