Czy mogę korzystać z funkcji Mercedes PRO Cross-Boarder?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Moduł komunikacyjny pracuje transgranicznie. Opłaty z tytułu roamingu bierze na siebie Mercedes PRO. Może się jednak zdarzyć inaczej, jeśli aktywny jest Twój telefon oraz taryfa opłat za przesyłanie danych. Mercedes PRO nie odpowiada również za opłaty z tytułu roamingu wynikające z planów taryfowych operatorów telefonii komórkowej.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum